Många krav ställs på en bussförare – hufvudstadsbladet


Stort tack för din spaning i stadstrafiken och för värdefull och konstruktiv feedback. Vi tar med oss ​​dina observationer. Som alla företag arbetar vi dagligen med förbättringar. Detta för att resenären ska uppleva att valet av kollektivtrafik som färdmedel är ett bra alternativ för att resa, både i staden och i övriga länet.

Precis som du påpekar är busschaufförer ett serviceyrke där en stor del av yrket handlar om att se och bekräfta människor omkring sig. Det är också ett trafikyrke, vilket innebär att föraren också förväntas ha sin uppmärksamhet riktad mot vad som händer i trafiken – även när bussen står stilla. Det kan handla om att bilar eller mopeder kör om, cyklister och elkikare som passerar framför och bakom bussen – men också går på väg till och från till exempel en busshållplats. Föraren förväntas också hålla sin tidtabell och se till att dörrar öppnas och stängs innan avgång, samt hålla koll på att alla passagerare gör rätt genom att visa sitt körkort.

Att föraren kör iväg innan alla hunnit sätta sig kan bero på flera saker, men hänsyn ska alltid tas till alla passagerare, även de med särskilda behov eller äldre. Detta och flera andra delar är något som vi ständigt arbetar med, både i grundutbildningen för yrkesförare (YKB) och i återkommande fortbildnings- och utbildningsdagar som Svealandstrafiken erbjuder. Alla förare genomför även en förarcertifiering inom ramen för Länstrafiken, som sedan upprepas vart femte år.

Förarna ska också som regel alltid köra om bussen, men vi är medvetna om att det inte händer varje gång. Vi har sedan individuella samtal med aktuell förare och påminnelser via vår interna kommunikation. När det kommer till nigg beror det också på var bussen stannar. Om det finns en trottoarkant upplevs avståndet mellan buss och hållplats som lägre, än de hållplatser som kanske inte har trottoarkant alls. Så hållplatsens utformning är också avgörande för hur sträckan på resan uppfattas av resenären.

Vi har också hört i samband med vår pågående utbildning att förare ibland upplever att äldre som använder till exempel rollatorer börjar kliva av innan bussen är helt sänkt. Då är det lätt att hjulen på rollatorn hamnar under bussen när man kör, vilket kan orsaka olyckor.

När det gäller högtalarna för bussmeddelanden är de standardinställda av vår leverantör till 72-75 dB. Vid service kontrolleras alltid högtalarsystemets funktion, men vi har inte möjlighet att mäta dB på exakt samma sätt. Det bästa rådet till en passagerare är därför att skicka in synvinkel på en specifik buss om ljudet upplevs som för högt/lågt, så vi felanmäler det för en ny grundinställning.

Slutligen är det trevligt att höra att du tycker att resan från Universitetsplatsen mot centrum är trevlig. Vi vill gärna tro att detta har att göra med rakare linjelängd, smidigare på- och avstigning vid nya hållplatser och färre stopp till slutdestinationen.

Fredrik Eliasson

Kollektivtrafikchef för Länstrafiken

Till exempel Kihlström

Trafikchef Svealandstrafiken, Örebro.

Lämna ett svar