Pål Johnson vill ha uppemot 2,5 procent av BNP till försvaret


Dagen efter Sveriges inträde i Nato erkänner Pål Jonson att han är lite trött. Han har hållit sig vaken under natten för att på avstånd från hemmet se USA:s president Joe Biden, i kongressen i Washington, välkomna Sverige som NATO-medlem och Sveriges premiärminister Ulf Kristersson högtidligt resa sig och tacka för applåderna. I entrén till försvarsdepartementet flankeras nu Sveriges flagga av både Natos och EU:s försvarsallianser. En nöjd försvarsminister har fått hälsningar från sina kollegor runt om i världen.

Pål Jonson har arbetat länge för medlemskap och menar att det stärker Sveriges trygghet. Det ömsesidiga försvaret garanterar att Nato-medlemmarna ger varandra gör att Sverige kan känna sig tryggare, tycker han, men menar att det inte räcker.

Lämna ett svar