Kris i ekonomin gör att regionerna höjer patientavgifter


Ungefär hälften av landets 21 regioner har beslutat att höja patientavgifterna för besök på akut- och vårdcentraler 2024.
Regionerna går med rekordstora underskott med totalt 24 miljarder och varnade i veckan för att regeringens tillskott på 6 miljarder inte kommer att förhindra nedskärningar i vården, som hittills berör totalt 5 500 tjänster.
Det är dålig ekonomi bakom de höjda patientavgifterna.
– Höjningen är en del av de åtgärder vi har vidtagit utifrån regionens ekonomiska läge, vilket inte är bra, säger Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör i Jämtland Härjedalen till SVT.
Hennes region höjde vid årsskiftet avgiften från 300 kronor till 400 kronor för ett besök på en vårdcentral. Det är dyrast i landet, där de flesta regioner ligger i intervallet 200-250 kronor. I Stockholm kostar det 275 kr.

Det är billigast för närvarande i Västra Götaland, med 100 kronor, men i april höjs det till 200, enligt granskningen.
Akutbesök kostar mellan 250 och 600 kr. Dyrast är det i Västernorrland, billigast i Gävleborg, Jönköping och Kalmar. I Stockholm kostar det 400 kr.
Enligt regiondirektör Åsa Bellander är det höga priset på akutbesök i region Västernorrland ett sätt att styra patienter till vårdcentralerna.

Lämna ett svar