Edward Lucas har läst Peter Pomerantsevs nya bok om informationskrig | Edward Lucas


NAzisterna hade propagandister av högsta klass, men deras motsvarigheter i Storbritannien var marginellt bättre. De sedan länge bortglömda svartkonster som de utövade under kriget kan nu hjälpa oss att bryta Kremlimperialismen. Det är tesen i Peter Pomerantsevs nya bok “Hur man vinner ett informationskrig: propagandisten som överlistade Hitler”. Huvudpersonen är Sefton Delmer, brittisk utrikeskorrespondent i mellankrigstidens Tyskland, som senare kom att leda en ambitiös påverkanssatsning.

Lämna ett svar