Regeringen ger 9 miljoner till förarutbildning i Ukraina


Wemo Automation satsar brett med heltäckande koncept

Johannes Kjellgren, VD och Filip Nyström, teknisk säljare i aktion på Wemo Automation
Johannes Kjellgren, VD och Filip Nyström, teknisk säljare i aktion på Wemo Automation
Med egen produktportfölj och mjukvara är Wemo en helhetsleverantör som automatiserar viktiga processer med fokus på materialhantering och förpackning.
– Vi hjälper kunden att frigöra och omfördela resurser, säger Filip Nyström, teknisk säljare i aktion.

Palletering, det vill säga maximera antalet varor på en pall, har funnits sedan den industriella revolutionen och idag är behovet stort, även utanför plastindustrin.

– Allt fler företag söker partners som kan leverera helheten. Det kan vi göra och ta ett helhetsansvar utifrån våra egna produkter, säger Filip Nyström, teknisk säljare i aktion på Wemo Automation.

Wemo är en robottillverkare och automationspartner med över 35 års erfarenhet inom plastindustrin.

– Hade vi gått in i ett annat marknadssegment med en helt ny produkt hade det funnits många osäkerhetsfaktorer, men vi känner oss trygga med den produkt vi levererar, förklarar Johannes Kjellgren, vd för Wemo Automation.

Materialhantering och palletering

Med linjära enheter för packning och palletering hjälper Wemo företag att effektivisera produktionen.

– Vi hjälper kunden att frigöra och omfördela resurser så att det skapas utrymme för fler värdeskapande uppgifter. Det minskar risken för förslitningsskador och ökad sjukfrånvaro, säger Filip.

Johannes understryker den handlingen; Wemos lösning inom automatiserad palletering ökar kvaliteten och skapar ett stabilare arbetsflöde.

– Med en robot som läser av vad som ska packas ökar sannolikheten att den hamnar på rätt pall. Om den anställde som ska lasta är sjuk eller frånvarande behöver företaget inte avsätta resurser för att försöka hitta en ersättare.

Mjukvara och enkelhet

Wemo levererar linjära enheter med tillhörande mjukvara.

– Det är nyckeln till att automatiseringsprocessen för att enklare applikationer ska bli så effektiva som möjligt. Kunden kan skapa sina egna förpackningslager och förpackningsmönster genom att specificera kartongernas bredd, längd och höjd, säger Filip.

För Wemo är långsiktiga kundrelationer viktiga.

– Utveckling är en iterativ process som sker tillsammans med kunden. Vi erbjuder en kostnadseffektiv och relativt enkel programmerbar robot som fungerar lika bra som en sexaxlig robot.

Wemo Automation

Wemo Automation är en tillverkare av linjära robotsystem och automationsceller för plastindustrin med fokus på materialhantering och palletering. Wemo är en global leverantör med en kundbas på över 10 000 robotceller världen över. Wemo Automation har ägts sedan 2023 av Yushin.

Du kan hitta mer om Wemo Automation på www.wemogroup.com

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wemo och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar