Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har trixat med sina röster – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Förra gången Europaparlamentet sammanträdde i Strasbourg stod en viktig omröstning om nya europeiska körkortsregler på dagordningen. En viktig förändring var att åldersgränsen för att köra A-traktor skulle höjas från 15 år till 16 år. Det här förslaget, som främst kommer att beröra landsbygdsungdomar, borde inte alls ha kommit med eftersom A-traktorer bara finns i Sverige.

A-traktorer har blivit en svensk tradition och något som unga på landsbygden värderar högt. För en del som inte bor i närheten av fungerande kollektivtrafik är A-traktorn det enda sättet att ta sig till skolan, fotbollsträningen, butiken eller till sina morföräldrar. Dessutom får unga förare som kör A-traktorer körvana och en chans att förbereda sig för sitt körkort. A-traktorer är också mycket säkrare än mopeder eftersom hastigheten är begränsad.

Annons

Annons

Dessa fordon är mer än bara ett transportmedel; En levande ungdomskultur har vuxit upp kring A-traktorer då dessa ger unga människor som bor på landsbygden möjlighet att träffa vänner och umgås. Att höja åldersgränsen för att köra A-traktor skulle därför begränsa ungas frihet. För att bevara rörligheten för ungdomar på landsbygden är det viktigt att vi känner igen och skyddar A-traktorer.

Genom att rösta för förslaget att sänka åldersgränsen har Socialdemokraterna undergrävt denna svenska ungdomskultur och när de sedan falskt försöker framstå som A-traktorernas främsta försvarare undergräver de sin egen och alla politikers trovärdighet. Det är denna typ av beteende som har lett till växande frustration hos hela den politiska klassen.

En traktor.En traktor.

Öppna bilden i helskärmsläge

Bild: Rasmus Kumpula

Sverigedemokraternas tillväxt speglar ett ökat missnöje med politiska spel. Vi Sverigedemokrater kommer att stå fast vid vårt åtagande att försvara landsbygdens och ungdomens intressen och vi kommer också att stå upp för alla svenskars intressen. En röst på oss är en röst för Sveriges nationella intressen – Sverige först. I Bryssel kommer vi att rösta för att Brysselbyråkrater ska ha mindre makt och främja de värderingar och behov som vårt land står för. Så agerar alla andra länder, så varför ska Sverige ligga platt i förhandlingarna i Bryssel?

Annons

Medlemmar i både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har spelat ett spratt med sina röster och ändrat dem i efterhand. Detta gör ingen skillnad för resultatet, även om det ändrar vad som står i röstlängden och ger dem en möjlighet att offentligt hävda att deras avsikt var att rösta annorlunda.

Annons

Socialdemokraterna lade också fram ett ändringsförslag som inte skulle ha gjort någon särskilt stor skillnad eftersom det i princip skulle ha krävt att en ung person skulle ta ett vanligt körkort för att få köra A-traktor. Det var också ett försök att kunna hävda att du var kritisk. Ett cyniskt dubbelspel med invecklade parlamentariska verktyg som bara suddar ut spåren av vad de faktiskt vill uppnå. Det som räknas är slutomröstningen. Och i denna omröstning misslyckades dessa partier.

Det var helt enkelt så att de socialdemokratiska ledamöterna värderade sin relation till sina partikollegor från andra länder högre än deras plikt att försvara den svenska landsbygdsungdomens intressen.

I EU-parlamentet behöver Sverige fler ledamöter som är skeptiska till maktöverföringen och försvarar svenska intressen. Vi Sverigedemokrater är, och kommer att fortsätta vara, bromsen som alla svenska partier borde vara.

Charlie Weimers (SD), Europaparlamentariker

Fredrik Trygg (SD), kandidat #35 Europaparlamentsval

Rasmus Giertz (SD), riksdagsledamot och distriktsordförande SD Dalarna

Daniel Lönn (SD), distriktsordförande Ungsvenskarna Dalarna

Lämna ett svar