Klåfingriga EU-byråkrater ägnar sig åt att i detalj reglera medborgarnas liv – hufvudstadsbladet


EU-parlamentet röstade den 28 februari för ett nytt körkortssystem som bland annat innebär att åldersgränsen för att köra A-traktor (även kallad EPA-traktor) höjs från 15 till 16 år. För de unga som bor på landsbygden är detta en katastrof. EPA-traktorn ger många ungdomar stor frihet – friheten att träffa vänner, gå på träning eller till extrajobbet.

En social trend generellt är att åldersgränserna sänks. Miljöpartiet, som tillhör den partigrupp i EU-parlamentet som drivit frågan om att höja åldersgränsen för A-traktorer, har till och med förespråkat att rösträttsåldern ska sänkas till 16, men de är tydligen inte beredda att låta en 15-åring. -åringen kör ett fordon i 30 km/h. Det vore bra om Miljöpartiet kunde förstå att tunnelbanan inte går hela vägen till Falun.

Det är också mycket förvånande hur socialdemokraten Helene Fritzon röstade för förslaget i EU-parlamentet, men ändå samma dag gick ut på X (tidigare Twitter) och gav sken av att hon röstade emot förslaget, och fördömde det. Det är inte första gången som Socialdemokraterna röstar för ett förslag som är skadligt för Sverige, och sedan låtsas att de var emot förslaget. Samma sak hände när EU-parlamentet röstade om tvångsisolering av hus. Att ljuga och inte ta ansvar för de förslag som röstats fram är skadligt för förtroendet för demokratin i allmänhet, och oss politiker i synnerhet.

Hoppet är inte förlorat ännu och den slutliga uppgörelsen kommer att beslutas i förhandlingar med ministerrådet. Statsministern har lovat att regeringen ska arbeta hårt för att gränsen för att köra EPA-traktor inte höjs från 15 till 16 år. För att öka trafiksäkerheten för våra unga, och alla andra som är i trafik, har regeringen istället infört bland annat prövotid, bälteskrav och regelbundna besiktningar, precis som för vanliga bilar. Det är den vägen vi bör gå för att förebygga olyckor, inte genom höjda åldersgränser och förbudsinsatser.

Den höjda åldersgränsen för EPA-traktorer är ytterligare ett exempel på hur klofingrade EU-byråkrater och politiker ägnar sig åt att noggrant reglera EU-medborgarnas liv. Frågor som bäst kan avgöras hemma i Sverige bör inte regleras av EU. Att stoppa detta nonsens är en oerhört viktig uppgift för varje libertarianskt sinnad politiker, så att EU istället kan vara en kraft för ett libertarianskt Europa.

Boriana Åberg (M), riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet

Malin Höglund (M), riksdagsledamot för Dalarna

Crister Carlsson (M), riksdagsledamot Dalarna

Lämna ett svar