Viktigt att förstå och hantera polariseringens konsekvenserff302530 2b41 420c 94ff f676ccd39067

Donald Trump vann över 90 procent av delegaterna på Super Tuesday, vilket markerar ett historiskt ögonblick i det amerikanska presidentvalet 2024 som inte bara speglar den djupa politiska polariseringen i USA utan också framhäver dess globala betydelse.

Även om val hålls i många andra folkrika länder i år, hamnar de alla i skuggan av det amerikanska presidentvalet i november. Det är ett unikt val både för att Trump är den första kandidaten som kandiderar, trots att han står inför anklagelser om grovt brott, och trots att ungefär hälften av väljarna fruktar att Trump siktar på att bli en auktoritär ledare. USA:s institutioner, inklusive kongressen, domstolarna och till och med det republikanska partiet, utgör dock en robust struktur av “kontroller och balanser” som är utformade för att aktivt motverka och förhindra alla auktoritära försök, för att säkerställa att landets demokratiska grunder och principerna för regeln om lag upprätthålls även under utmanande politiska omständigheter.

Polarisering i USA har nått en nivå som nu är i nivå med länder som Sydafrika och Colombia, länder kända för sina djupa politiska och sociala klyftor. Denna jämförelse baseras på faktorer som ideologiskt avstånd mellan politiska partier och väljargrupper samt graden av socialt förtroende och politisk dialog. Polarisering medför stor risk för politisk instabilitet och oro, särskilt under ett valår då spänningarna traditionellt sett är som störst.

Det kommer sannolikt att bli ett mycket tätt val som liknar de två föregående valen, som har avgjorts med bara några tiotusentals röster i några få nyckelstater. Utöver valutgången, med risk för att det förlorande partiet bestrider resultatet, finns det andra faktorer som kan öka den sociala och politiska oron. Dessa inkluderar utbredd desinformation, en förtroendekris för valsystemet och potentiella externa påverkanskampanjer. Denna kombination av faktorer gör att risken för oroligheter och politisk instabilitet efter valet i november inte bara är kopplad till själva valresultatet, utan även till hur processen uppfattas och hanteras av alla inblandade parter.

Det på samma gång är val till kongressens två kammare i skuggan av presidentvalet. Opinionsmätningar visar att kongressvalet förväntas bli minst lika jämnt som presidentvalet. Om ett och samma parti vinner presidentposten och får egen majoritet i kongressen skulle det få stora konsekvenser för den ekonomiska politiken. En enad regering, oavsett partifärg, ökar sannolikheten för mer finanspolitisk stimulans som ofinansierade utgifter eller skattesänkningar. Om republikanerna vinner kan det innebära utökade skattesänkningar och mer företagsvänlig politik. Å andra sidan kan en demokratisk seger leda till större statliga investeringar och högre skatter för företagen.

USA:s presidentval 2024 är mer än bara ett nationellt evenemang, det är ett globalt evenemang med långtgående konsekvenser. Utanför USA skulle konsekvenserna av Trumps vinst sannolikt märkas mest i Europa, även om republikanerna vinner majoriteten i kongressens båda kammare kommer de negativa effekterna att märkas ännu mer. Med Trump-administrationen skulle USA:s vikande intresse för omvärlden accelerera med negativa konsekvenser som tullar för företag som inte verkar på amerikansk mark. En annan aspekt som företag bör överväga är potentiella valutaeffekter. En ny Trump-administration kan ge högre ekonomisk tillväxt och räntor, vilket talar för en starkare dollar. En republikansk administration kan leda till förändrade relationer med andra länder som kan påverka priset på olja och andra råvaror.

Detta valår erbjuder en påminnelse om vikten av fungerande demokrati, dialog och samarbete, både inom nationer och på den internationella arenan. Den ökade politiska polariseringen i USA för med sig risker och möjligheter som sträcker sig långt utanför dess gränser, vilket gör valet till en kritisk faktor i internationella relationer framöver. Detta understryker vikten av att förstå och hantera konsekvenserna av polarisering, både inhemskt och globalt.

Erik Lundkvist administrativ chef Coeli

Lämna ett svar