Regeringen har rätt – i Sverige måste man lära sig svenska3031a1fe c552 4d66 8244 53e3d90ad0fc

Alla som bor i Sverige behöver ha grundläggande kunskaper i svenska. Annars är det svårt att ha utvecklingssamtal med barnens lärare, ta till sig social information och integrera.
Dessutom har Liberalerna precis när partiet skriver: “Svenska språket är biljetten till arbetsmarknaden”. Utan att tala begripligt och förstå grundläggande uttryck är det tufft att ta sig igenom en anställningsintervju.
Det finns alltså ett starkt samhällsintresse av att de elever som läser SFI – svenska för invandrare – avslutar sina studier så snabbt som möjligt, enligt vad som framgår av Skolinspektionens undersökning som publicerades i slutet av februari.

Det är troligt få håller inte med. Det är dock inte säkert att alla drar samma slutsats.
När Tidöpartierna några dagar senare kom med en spela ut som syftar till att fler ska genomföra SFI med godkända betyg fokuserade man i första hand på elevernas ansvar. De föreslår en övre tidsgräns för hur lång tid studierna får ta – närmare bestämt tre år.
Tanken är visserligen inte i grunden felaktig. För några år sedan föreslog en fd undersökning att gränsen dras vid fyra, om det inte finns särskilda skäl att förlänga.
Men att diskutera tidsgränser är att börja i fel ände.
Under den sista Under decenniet har rapport efter rapport kritiserat att SFI-undervisningen på många håll håller så låg kvalitet att inte alla elever ges möjlighet att lära sig svenska.

Den här typen av åtgärder är inte lika enkla och effektiva som att öka kraven på de nyanlända. Fördelen är att de ger resultat.

En anledning är att lärarna inte har tillräckligt med tid för att kunna utgå från de enskilda elevernas behov, förutsättningar och mål vid planering av undervisningen. En annan är att andelen obehöriga lärare är hög, trots låga krav, och att de saknar kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter. En tredje är att de som studerar på distans får väldigt lite träning i att prata svenska, vilket är anmärkningsvärt eftersom utbildningen bland annat ska rusta deltagarna för muntlig kommunikation.

Den som är seriös med att fler måste klara SFI-utbildningen bör därför börja med att säkra kvaliteten. För att nå dit är det avgörande att sätta press på rektorerna och rektorerna att ta sitt uppdrag på allvar.
Enligt Skolinspektionen saknas ofta engagemang från deras sida för själva undervisningen. Det innebär att lärarna måste klara sig själva, utan att ha tillräckligt med tid att planera lektionerna utifrån elevernas väldigt olika behov.
Vidare är lärarnas kompetens avgörande för hur framtiden blir. Enligt SFI-utredningen de låga behörighetskraven har bidragit till att cementera otillräckliga förutsättningar för lärarna att bedriva och utveckla undervisning av hög kvalitet. Om det ska förändras behövs både nytänkande kring behörighetskraven och en nationell plan för kompetensutveckling, så att de undervisande lärarna vet hur de ska hjälpa alla elever att nå sina mål.
Den här typen av åtgärder är inte lika enkla och effektiva som att öka kraven på de nyanlända. Fördelen är att de ger resultat.
Läs mer:
DN:s redaktion: Det är detta som står på spel när Tidöpartierna försöker göra S fattigare
DN:s redaktion: Plötsligt vill inte ens SD tänka på invandring och demografi

Lämna ett svar