Barnhälsovård flyttas för att utnyttja resurserna bättre – hufvudstadsbladet


I syfte att anpassa och samordna vårdcentralernas verksamhet baserat på behov och tillgängliga resurser i norra länsdelen kommer barnhälsovården vid Freja vårdcentral fysiskt att flyttas till Lindesbergs vårdcentral. Det finns positiva och negativa aspekter med denna förändring. Det viktigaste är att familjer alltid ska känna sig välkomna att kontakta sin barnhälsovård (BVC) om det är svårt att få en tid. Som vårdcentral är det viktigt att kunna möta behoven och vara flexibel.
När det gäller “Fellingsbro vårdcentral” är det egentligen ingen separat vårdcentral. Mottagningen i Fellingsbro är en del av Freja vårdcentral och har under de senaste tio åren erbjudit en del av det totala utbudet från Freja vårdcentral. För att klassas som en vårdcentral måste vissa höga krav uppfyllas, bland annat krav på vilket utbud och vilka yrkesroller som ska finnas samt vilka öppettider som ska erbjudas.

Med tanke på rådande omständigheter – en ökande andel äldre invånare gentemot unga i norra länsdelen, utmaningar med bemanning i vissa delar av verksamheten och en ekonomisk situation som kräver effektiv användning av våra gemensamma resurser – är det nödvändigt med förändringar och anpassningar för att kunna erbjuda en god vård både nu och i framtiden.

Vi är glada över att kunna erbjuda undersköterske- och sjuksköterskebesök samt provtagning på Fellingsbromottagningen, en tjänst som boende länge har önskat och betraktar som en viktig service att ha nära till hands. För vissa innebär förändringen en förbättring medan för andra kan den upplevas som en försämring. Vi strävar efter att vara flexibla och skapa bästa möjliga förutsättningar för alla boende.

Ulrica Vidfelt

Verksamhetsledare för vårdcentralerna i norra länsdelen

Lämna ett svar