”Ska rusta barnen för samhället – och det är digitalt” – hufvudstadsbladetcc2dbbe5 1ba0 4a44 9712 925502106d90

En klar rekommendation från Världshälsoorganisationen är att barn under två år inte bör använda skärmar.

Samtidigt fastslår skollagen att digitala verktyg ska integreras – även i förskolan för de yngsta barnen.

– Vi behöver förbereda våra barn för samhället och dagens samhälle är digitalt, säger Åsa Svahn, verksamhetschef för förskolorna i Örebro län.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bör det inte finnas någon skärmtid alls för barn under två år och högst en timme per dag för barn upp till fem år. Detta är deras riktlinjer för skärmtid för de allra minsta.

Lämna ett svar