Sandhems skola är en ödesfråga – för Mullsjö – hufvudstadsbladet336ca6fb 3ac3 493f a4df 7b78af399011

Som politiker är det inte bara fakta som måste beaktas. Att ha en vision och se saker ur ett större perspektiv är också viktigt. När det handlar om Sandhems skola är det även en fråga om moral. Är det rätt, med en god samvete, att stänga en skola i en mindre by, när de ansvariga politikerna och tjänstemännen i kommunen uppenbarligen har hanterat fastighetsfrågan på ett bristfälligt sätt? Vilka negativa konsekvenser kan ett sådant beslut leda till? För Sandhem? För Mullsjö? Alla partier utom Liberalerna lovade inför 2022 att “hela Mullsjö ska leva”. Det första draget den nya styrelsen gör efter valet är att överge invånarna i Sandhem.

Lämna ett svar