Fler tror på högre bopriser, enligt SEB:s boprisindikator.


Den senaste uppdateringen visar att bostadsprisindikatorn har ökat från plus 25 till plus 32 under mars månad. Tillväxten av bostadsprisindikatorn illustrerar skillnaden mellan de hushåll som förväntar sig stigande bostadspriser och de som spår fallande priser.
“Denna ökning har ännu inte tydligt återspeglats i de faktiska priserna, men den bör tolkas som ett positivt tecken inför den ökande aktiviteten på bostadsmarknaden inför våren”, kommenterar SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

Märkligt nog planerar 6 procent av hushållen att binda sina rörliga bolåneräntor enligt bostadsprisindikatorn för mars. Detta innebär en ökning med 2 enheter jämfört med föregående månad.
Läs mer: Antalet bostadsaffärer ökar

Lämna ett svar