Wallenstam: Hyreshöjning täcker inte kostnadsökning


Automatiserad kommunikation skapar bättre kundrelationer

Robin Jonsson, försäljningsdirektör på LINK Mobility.
Robin Jonsson, försäljningsdirektör på LINK Mobility.
Att skapa starkare kundrelationer med hjälp av personlig kommunikation är av största vikt. Genom att automatisera olika steg i kundresan kan företag inte bara spara pengar utan också minska antalet kundärenden.

Kunderna har idag ökade förväntningar på de företag de väljer att göra affärer med. Flera faktorer påverkar detta beslut, inklusive påverkan från pandemin som har accelererat den digitala köpupplevelsen, ökad medvetenhet om priser på grund av inflation, en ökad miljömedvetenhet samt den personliga kopplingen till företaget. Kan automatiserad kommunikation vara lösningen på dessa utmaningar?

– Kommunikation med kunder löser inte alla problem i sig, men det är tydligt att företag behöver fokusera på öppen och personlig kommunikation för att behålla och expandera sin kundkrets. Över hälften av alla onlineköp görs via mobila enheter idag och det är enkelt att jämföra priser, läsa recensioner och se produktutbudet med några få knapptryckningar, säger Robin Jonsson, försäljningsdirektör på LINK Mobility.

Tillgänglighet skapar möjligheter

Människor har idag fler möjligheter till kontakt än någonsin tidigare. Genom att implementera en effektiv kommunikationsstrategi kan företag erbjuda en enhetlig upplevelse som lockar fler kunder att genomföra köp och stanna kvar.

– Vi ser att många företag brottas med tillgänglighet i de kanaler som deras kunder föredrar eller saknar en tydlig strategi för att använda dessa kanaler. Vi har assisterat flera företag med att automatisera sin kundkommunikation, inklusive notifikationer vid driftstopp, påminnelser om betalningar och skräddarsydda erbjudanden, säger Robin och fortsätter:

– I många fall har företag endast kontakt med kunder vid fakturering eller vid supportärenden, vilket gör det ännu viktigare att kommunikationen är precisa. Det finns stora möjligheter för energibolag att ta sin kommunikation till nästa nivå och vi ser flera innovativa aktörer på marknaden som redan gjort detta. Kunder efterfrågar dialog och snabba svar för att stanna kvar, och här kan vi bistå.

– Vi på LINK vet att de mest nöjda kunderna är de som kan kontakta företaget via sina föredragna kanaler, och det är här vi kan hjälpa till. Alla våra lösningar och kanaler kan automatiseras för att spara tid och pengar – vilket självklart genererar spännande affärsmöjligheter för våra kunder.

Om LINK Mobility
LINK Mobility är en global CPaaS-leverantör av mobilkommunikationslösningar och assisterar idag över 40 000 företag världen över. Vi erbjuder ett brett utbud av innovativa och skalbara lösningar som skapar en värdefull koppling mellan företag och deras kunder. LINK är noterat på Oslo Börs under tickern LINK.

Besök LINK Mobilitys webbplats för mer information.

Denna artikel har producerats av Brand Studio i samarbete med Link Mobility och är inte en artikel från hufvudstadsbladet

Lämna ett svar