Vårdstrejken avblåst – parterna överens – hufvudstadsbladet



02a19687 b735 49c3 9089 d9fb8915d336

På fredagseftermiddagen kom beskedet att parterna i vårdkonflikten accepterat medlarnas erbjudande.
– Det är väldigt bra att vi nu har ett nytt avtal på plats och att konflikten inom vården därmed är över. Konflikten har dragit ut på tiden och har satt stora påfrestningar på vården, säger Ulf Olsson, ordförande i de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Det nya avtalet innebär bland annat kortare arbetstid för nattarbetare. Enligt Vårdförbundet handlar det om neddragningar med högst fyra timmar per vecka. Dessutom är parterna överens om en avsiktsförklaring avseende arbetstid.
Parterna har också kommit överens om att följa upp övertidsuttag. För att hålla nere övertiden höjs ersättningen även för personal som arbetar mer än 200 timmar övertid eller övertid.
Avtalet gäller till 31 mars 2025 och omfattar cirka 110 000 anställda. I sin helhet följer avtalet strecket 3,3 procent
Ordförande i Vårdförbundet Sineva Ribeiro säger att strejken har gett resultat.
– Från att arbetsgivaren blankt sagt nej till arbetstidsförkortning ser vi nu att medlemmar som redan idag jobbar i turordning får förkortad arbetstid, säger hon i ett uttalande.
Vårdkonflikten mellan facket och arbetsgivarsidan har pågått sedan slutet av april. Ursprungligen handlade det främst om en övertidsblockad, men sedan början av juni har även en rad regioner strejkat.
– Sammantaget har vi landat på ett avtal som vi tror kommer vara bra för både anställda och arbetsgivare, säger Sten Nordin, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation, i ett uttalande.

Fakta.Den innehåller det nya vårdavtalet.

• Arbetstiden för heltidsanställda sammanhängande nätter på vardagar, dock inte söndagar och helgdagar, minskas från 40 till 36 timmar per vecka.

• Andelen natt för heltidsanställda i en rotation på 36 timmar och 20 minuter sänks från minst 20 procent till minst 10 procent nattetid.

• Medlemmar som är heltidsanställda och arbetar i turordning på vardagar och har 40 timmar/vecka kan få sin veckoarbetstid reducerad till 36 timmar respektive 20 minuter respektive 34 timmar och 20 minuter beroende på hur många nätter de arbetar.

• Parterna ska också följa upp den samlade utvecklingen av övertid och övertid inom den regionala sektorn för Vårdförbundets yrken. Även ersättningen till arbetare som arbetar mer än 200 timmar övertid och övertid höjs i syfte att hålla nere övertiden.

• Tidigare krav på avvikelse från arbetstidslagen, med hänvisning till NATO-medlemskap, är borta från avtalet.

• Ett garanterat löneutfall för arbetarorganisationen på 3,0 procent. Dessutom har 0,3 procent avsatts för arbetstidsförkortning i det centrala avtalet.

Källa: Vårdförbundet, SKR, Sobona.

Lämna ett svar