Mandometerkliniken stänger redan i juli: ”Det är förtvivlat”


I samband med en omorganisation av ätstörningsvården i Region Stockholm beslutade regionen att avbryta samarbetet med den privata Mandometermottagningen. Klinikens avtal går ut i november 2024 och skulle då inte förnyas. Men nu kommer beskedet att klinikerna stänger redan i juli.
– Regionen har tidigare sagt att man vill lägga ned behandlingen i november. Det är förstås illa nog eftersom den offentliga ätstörningsvården får så få patienter friska. Men att nu försätta alla patienter i förtid i den här akuta situationen, hur kan det motiveras?, säger Mandometerklinikens vd Cecilia Bergh.

Enligt Bergh beror det på att regionen har slutat betala ut ersättning till dem.
– Det är desperat. Tar de rödgröna partierna ansvar för vad som nu händer med patienterna? Står de bakom aktionen att sluta betala ut löner och vård mitt i sommaren? Vad händer med alla sjuka barn?
Men Region Stockholm delar inte den bilden och anser att Mandometerkliniken är återbetalningsskyldig.
– Vi har gjort en undersökning och krävt tillbaka cirka 50 miljoner som de felaktigt har betalats ut. Vi har inte slutat betala utan istället har vi i enlighet med avtalet utnyttjat rätten att hålla inne delar av ersättningen för att hantera de felaktiga utbetalningarna, säger Maria Andersson, enhetschef för psykiatrienheten vid Region Stockholm.
Men Cecilia Bergh säger att de inte har några återbetalningskrav:
– Vi är inte skyldiga att betala tillbaka förrän det är avgjort i tingsrätten. Våra jurister bedömer att det snarare är regionen som behöver betala för att felaktigt och i förtid häver avtalet.
Varför väljer regionen att göra detta nu?
– Vi har rätt och skyldighet enligt avtalet att arbeta för att få tillbaka de felaktigt utbetalda skattemedlen. Vi tror inte att vi kan vänta längre, säger Maria Andersson.

Enligt Mandometerklinikens vd kommer cirka 1 765 patienter att beröras av nedläggningen. Enligt Andersson har regionen ännu inte fått besked om att klinikerna stänger.
– Om de väljer att göra det är det ett grovt avtalsbrott. Vi kommer att genomföra en förflyttning av patienter på ett så patientsäkert sätt som möjligt och vi kommer att vidta rättsliga åtgärder, säger Maria Andersson.

Lämna ett svar