Vårdförbundet ger sig inte – ny strid om ett halvår | Sverige


Som mest har 3 200 vårdpersonal strejkat sedan april då sjukvårdsfacket gick till stridsåtgärder efter att en konflikt uppstått mellan vårdfacket och dess motparter Sobona och SKR.

I fredags kom beskedet att konflikten är över och att de anställda ska återgå till jobbet. Ordförande Sineva Ribeiro säger att hon har fått både ris och beröm sedan det offentliggjordes. Själv är hon nöjd med att en överenskommelse nåddes.

– Vi har träffat en arbetsgivare som sa “nej, det går inte, den arbetade tiden är vår viktigaste resurs”. Nu får vi ändå flera arbetstidsförkortningar och garanti för en bra löneutveckling, säger hon.

Förkortad arbetstid för nattarbete

Den som arbetar heltid i en så kallad rotation, det vill säga roterar mellan dag-, kvälls- och nattpass, behöver med det nya avtalet inte längre jobba en natt i veckan utan istället en natt varannan vecka. Även för de som jobbar heltid nattetid innebär det nya avtalet en arbetstidsförkortning med fyra timmar.

Vårdförbundets mål om att alla ska få sin arbetstid reducerad med 15 minuter per dag nåddes inte helt. För den som bara jobbar dagtid innebär avtalet ingen ändring av arbetstiden.

– Men jag tror att vi inte har landat planet utan vi är redan på väg upp. Om ett halvår är vi i en avtalsrörelse igen och vi kommer att fortsätta jobba för kortare arbetstid, säger Sineva Ribeiro.

– I och med detta har vi satt arbetstidsförkortning på agendan. Frågan är nu på allas agenda. Det hade inte gått utan konflikten.

Kan inte jobba heltid

Även det faktum att arbetsgivarna stryker kraven på att avvika från arbetstidslagen i samband med akuta incidenter kopplade till Natomedlemskapet ser Vårdförbundets ordförande som en vinst.

Bakgrunden till konflikten handlar om kraven på arbetslivsförkortning, som Vårdföretagen inte tycker sig hört talas om.

Trettio procent av Vårdförbundets medlemmar arbetar i dag deltid och fyra av tio unga tror inte att de kommer att stanna kvar inom vården, enligt en rapport från Vårdförbundet.

Lämna ett svar