Forskare hittade 15 nya arter i svenskt vatten | Sverige


Fjädermyggan heter för närvarande Procladius exilis Brodin 2024. Dess larver lever på botten av till exempel sjöar och de vuxna myggorna är inte intresserade av att bli biten. Kiselalgerna har däremot ännu inte fått något namn, skriver Naturvårdsverket.

Det är genom forskningsprojektet FRESHBAR som bottenfaunan i svenskt sötvatten har undersökts.

Genom att utveckla metoder för att fånga organismers DNA och identifiera dem vill forskarna kunna skapa ett eDNA-bibliotek. På så sätt ska man kunna övervaka och skydda den biologiska mångfalden, se hur miljön mår och utvecklas över tid.

“DNA-resultaten som vi tog fram i projektet används redan för både taxonomisk forskning och för att utveckla nya övervakningsmetoder, vilket är mycket glädjande.”säger Maria Kahlert, forskningsledare för FRESHBAR, i ett pressmeddelande.

Projektet är ett av åtta som fokuserar på att utveckla DNA-metoder för nationell miljöövervakning.

Lämna ett svar