Ett hållbart och liberalt Örebro – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Vi i Liberalerna har nyligen presenterat vårt alternativ till den samlade budgeten för 2025 i kommunfullmäktige. Tyvärr blev det inte godkänt. Tyvärr, för denna budget kunde de styrande (S, M och C) ha styrt med. Det är inte en spegel av deras budget, men Liberalernas budget är bättre!

Kostnadsutvecklingen är, som för många andra, för hög i förhållande till intäkterna. Behovet av förändring är stort, större än vad den styrande majoriteten inser. Bröderna Örebros resurser, som vi lånar och ska förvalta väl, räcker inte till allt vi har och gör idag. Det svåraste är att minska det som är mest upprörande; organisation, maktkedjor och administration, men enligt Liberalerna är det precis det som ska göras.

Annons

I mer än tio år har Liberalerna försökt “vända på pyramiden”. Det vill säga flytta både beslut och resurser i förgrunden mot medborgarna, till exempel till skolor och äldreboenden. Vi tror på en rakare och tydligare maktkedja som innebär att första linjens chefer, rektorer och enhetschefer inom omsorgen får större befogenheter att hitta vägen till en tryggare äldreomsorg och bättre skolresultat. Det är två mål vi prioriterar när vi Liberalerna fördelar resurser.

Annons

Varje skattekrona måste noga vägas mot effekten.

För att lösa samhällets utmaningar behöver vi samverka både bredare och djupare med de andra två pelarna; näringslivet och det civila samhället. Med sin kompetens och förankring har de inom vissa områden bättre förutsättningar att möta både individuella och samhälleliga behov.

Vi vill kraftigt minska den centrala förvaltningen som också ska stödja verksamheten i större utsträckning istället för att bestämma över dem. Vi ser också ett behov av att flytta mer ekonomi-, IT- och kommunikationsstöd till verksamhetsområdenas förvaltningar. Detta för att öka kunskapen om dessa medarbetares verksamhet, men också för att förvaltningsdirektörerna ska kunna ansvara och styra prioriteringarna av vad som bäst behövs på både kort och lång sikt.

Liberalerna har i sin budget frigjort både stora och små resurser till förskola, skola, omsorg, för de med störst utmaningar, kultur och fritid, samt mer resurser för driftskostnadskonsekvenser för investeringar i underhållet av vår infrastruktur.

En kommun har samma behov som ett företag eller ett privat hushåll att noggrant fördela resurser effektivt efter behov. Varje skattekrona måste noga vägas mot effekten. Detta skapar både marginaler och måluppfyllelse.

Annons

Vi vill reformera kollektivtrafiken och färdtjänsten.

Förutom att minska vår överbyggnad av organisation, kraftkedjor och administration ser vi även stora vinster genom att införa kategoristyrning i upphandling. Vi vill sätta den kommunala verksamheten i konkurrens med andra aktörer som gör det bättre. Vi satsar på kompetensutveckling och utvecklar ledarskapet för att uppnå högre kvalitet och effektivitet, men också med syfte att minska lång- och korttidssjukfrånvaron. Vi vill reformera kollektivtrafiken och färdtjänsten. Dessutom vill vi se över den kommunala skatteväxlingen och överföringen av viktiga ansvar till regionen.

Annons

Vi behöver inte höja skatterna för att klara kommunen bättre, örebroarna betalar redan tillräckligt, de behöver sina pengar i sin egen plånbok också. Vi i Liberalerna kommer alltid att tro att pengar gör mest nytta för dem som ser behoven bäst. Kommunen får varken ta över ledningen eller ta mer pengar än nödvändigt från bröderna Örebro.

Tillsammans med alla inblandade och med hänsyn till både mångfald och jämställdhet samt mod att prioritera det viktigaste kan vi skapa ett hållbart Örebro för fler.

Karolina Wallström (L)

kommunalråd i opposition, Örebro

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Mats-Olof Liljegren (L)

talesperson i skolfrågor Örebro och

2:e vice ordförande Grundskolestyrelsen

Johanna Reimfelt (L)

talesperson i socialvårdsfrågor,

2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Patrik Jämtvall (L)

talesperson i samhällsutvecklingsfrågor,

2:e vice ordförande, Bygg- och miljönämnden

Patrik Jämtvall.Patrik Jämtvall.

Öppna bilden i helskärmsläge

Bild: Lars Ströman

Annons

Karolina Wallström.Karolina Wallström.

Öppna bilden i helskärmsläge

Bild: Privat

Johanna Reimfelt.Johanna Reimfelt.

Öppna bilden i helskärmsläge

Mats-Olof Liljegren.Mats-Olof Liljegren.

Öppna bilden i helskärmsläge

Bild: Akriv bild

Lämna ett svar