Ätstörningskliniken läggs ner: ”Mest akuta läget” | Stockholm


640@60
Cecilia Bergh är vd på ätstörningskliniken Mandometer.

Foto: Mandometer

640@60

Maria Andersson, chef för psykiatrienheten vid Region Stockholm.

Foto: Anna Molander Fotograf

640

Ätstörningskliniken Mandometer i Stockholm har fått kritik för att inte hålla tillräcklig kvalitet.

Foto: Mando

I 25 år har Mandometens klinik bedrivit öppen- och slutenvård för ätstörningspatienter i Stockholm. Kliniken har de senaste åren varit den enda privata vårdgivaren som ger vård till patienter med ätstörningar i regionen.

Förra året stod det dock klart att Mandos avtal med Region Stockholm inte skulle förlängas. En revision som gjorts av regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning några månader innan beslutet fattades visade på allvarliga brister i klinikens vård.

Bland annat att Mando haft “anmärkningsvärt få vårdkontakter med legitimerad personal” och att kliniken systematiskt felrapporterat den vård som ges och därmed förskingrat “betydande belopp”.

1 700 patienter utan vård

Klinikens avtal med regionen skulle löpa ut först i november 2024. Nu ser det ut som att ätstörningsmottagningen lägger ner sin verksamhet omgående.

Det innebär en akut situation för 1 700 patienter som plötsligt lämnas utan vård, enligt Mandos vd Cecilia Bergh. Hon säger att Region Stockholm inte längre betalar för vården.

– Att stänga klinikerna i november var illa nog. Nu ändrade regionens majoritet åsikt och slutar betala löner och sjukhuslokaler redan i juni. Regionen har tidigare intygat för tingsrätten att de inte ska släppa patienter utan behandling, men plötsligt slutade de betala, vilket är samma sak som att säga upp avtalet i förtid.

“Den mest akuta situation man kan tänka sig”

Vad har kommunicerats till dina patienter?

– Tidigare att regionen vill stänga i slutet av november oavsett vilken behandling individen önskar. Nu när regionen redan nu försätter klinikerna och patienterna i en akut situation. Anhöriga och patienter är förstås i chock och förtvivlan. Likaså läkare, terapeuter och vårdpersonal, säger Cecilia Bergh.

– Det är den mest akuta situation man kan tänka sig. Just i detta ögonblick utsätter de 1 700 patienter för risk genom att dra in betalningen till klinikerna.

Passar vårdföretaget

Region Stockholm tillbakavisar bilden som Mando ger. Enligt Maria Andersson, chef för psykiatrienheten vid Region Stockholm, sänks utbetalningarna som en direkt följd av den felrapportering som framkommit vid förvaltningens granskning.

Felen ska ha handlat om felaktiga utbetalningar på cirka 50 miljoner kronor.

– Enligt avtalet har vi rätt att hålla inne delar av ersättningen för att säkerställa att vi får tillbaka de skattemedel som felaktigt betalats ut, säger hon.

Maria Andersson är förvånad över Mandos agerande, och berättar att de under en längre tid fört en dialog med sjukvårdsföretaget om återbetalningen. Regionen har nu lämnat in en stämningsansökan till tingsrätten.

– Går de vidare med det här är det ett grovt avtalsbrott. De har en skyldighet enligt avtalet att samarbeta med oss ​​och driva verksamheten fram till den 30 november, säger hon.

– Fortsätter de så ser vi givetvis till att alla patienter förs över till Stockholms centrum för ätstörningar på ett så ordnat och patientsäkert sätt som möjligt.

Hit kan du vända dig om du har en ätstörning

Om du lider av problem med ätstörningar finns det flera sätt att få hjälp. Länkarna nedan innehåller kontaktuppgifter till organisationer som kan stödja drabbade och anhöriga.


Fräscht & Gratis – Riksförbundet mot ätstörningar

KÄTTARE – Kunskapscentrum för ätstörningar

Shedo – Ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende

Tjejzonen – Sveriges största stödorganisation för tjejer i åldern 12-25 år

Vårdguiden om ätstörningar – Ring 1177 eller gå till 1177.se

Lämna ett svar