Polisen vill få tillgång till krypterad kommunikation


De finns i många länder nuförtiden, främst svenska brottslingar. Bland annat i Turkiet, Irak, Serbien och den spanska solkusten, enligt Håkan Wall, enhetschef vid Internationella enheten på polisens nationella operativa avdelning (Noa).
– Vi har problem, men vi gör något åt ​​det, och det gör Sverige till ett attraktivt land att samarbeta med.

Håkan Wall jobbar nära med Europol och har följt utvecklingen i Europa och Skandinavien över tid. De senaste åren har arbetet intensifierats där polisen, framför allt i Norden, delar information, underrättelser och lägesbild med varandra.
För snart två veckor sedan kallade norsk polis till presskonferens där de meddelade att svenska kriminella nätverk blivit ett allt större hot i Nordnorge, framför allt i stadsdelen Troms.
Wall menar att prestationen inte är anmärkningsvärd, men ändå blev han förvånad.
– Att det finns kopplingar mellan gängen i Norden är ingen nyhet, men att de skulle vara så långt uppe i Tromsö var förvånande för mig. Det är ett ganska glesbefolkat område.
Varför är det så?
– Det kan finnas flera anledningar, men man får ett bättre pris för narkotika där än i Sverige.
Europol har sitt huvudkontor i Haag och därifrån samordnas ländernas samarbete, som till stor del handlar om att samordna underrättelser och data, och att stödja medlemsstaternas brottsutredningar.
Den senaste tiden har arbetet med att säkra hamntrafik och import av narkotika hamnat i fokus.
– Vi vet att det är en inkörsport för organiserad brottslighet. Belgien, Nederländerna och Tyskland har blivit bättre på det. För en tid sedan gjorde tysk polis ett mycket stort beslag av kokain i Hamburg, beslag gjordes även i Antwerpen och Rotterdam.
– Vi har även gjort stora beslag i Nynäshamn och Helsingborg. Det kan vara så att gängen letar längre norrut vid hamnar där för att de tycker att det är lättare att få in droger.

Sverige har ett fördjupat samarbete med flera länder, som Tunisien, Serbien och Libanon.  Allt för att förhindra svenska kriminella som försöker fly rättvisan eller riktar sin brottslighet mot Sverige, säger Håkan Wall.

Foto: Filip Powidzki Casserblad

Håkan Wall är väl medveten om att polisen behöver göra mer. Han ser hur kriminella blir mer och mer kreativa, men det finns en oro. Lagstiftningen har halkat efter.
– Det som överskuggar allt är att rättssystemet, inte bara i Europa utan i hela världen, måste ha tillgång till krypterad information. Det är oerhört viktigt eftersom vi måste få tillgång till gängens kommunikation. Det är en ödesfråga.

Wall tror det det handlar om ett större samarbete där ett ansvar måste läggas på techföretagen bakom applikationerna.
– Det kan inte vara så att de erbjuder lösningar så att rättssystemet inte får tillgång till informationen, och i vissa företag inte ens de själva.
Vad säger beslutsfattare och politiker?
– Det är en jättefråga som Sverige drev under EU-ordförandeskapet våren 2023, då frågan kallades “going dark”. Vi behöver teknikneutral, framtidssäker lagstiftning för att få tillgång till digitalt krypterad information.
Känslan är att rättsväsendet, med polisen i spetsen, har hamnat på efterkälken?
Du kanske tror det, men vi har en lagstiftning att anpassa oss efter. Jag brukar använda uttrycket “brottslingar rör sig med ljusets hastighet” och vi med “lagshastigheten”. Det tar tid att skapa ny lagstiftning samtidigt som gängen är skickliga på att hitta nya sätt och sätt att arbeta.
Håkan Wall vill samhället lyfter blicken och påpekar att det finns ett större problem bortom våldsvågen.
– Det handlar inte om droger eller vapen. Det är mycket som händer i det dolda, korruption och obehörig påverkan. Dessa gäng finns överallt i vårt samhälle och det är det verkliga hotet, vi måste bli mer robusta.

Det nordiska samarbetet gör att polisen känner ett hopp om att stoppa svenska kriminella från att etablera sig i andra länder. I själva verket är det ett uttalat mål.
– Det är flera svenska ungdomar och barn som sitter häktade i Spanien, Danmark och Finland. Det är en oroande utveckling. Man är så ung att man saknar konsekvens, och det är oerhört problematiskt, säger Håkan Wall.

Fakta.Så arbetar svensk polis med andra länder

Polisen arbetar på olika sätt och med flera länder för att komma åt kriminella nätverk.

Samarbetet med Interpol handlar om att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländerna i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet. Organisationen är den enda med mandat och teknisk infrastruktur att dela polisinformation globalt.

Det finns också Europol, som är EU:s centrala byrå för samarbete i brottsbekämpning och utgör ett nav för informationsutbyte mellan medlemsstaterna i brottsutredningar.

Polismyndigheten och andra svenska brottsbekämpande myndigheter har ett gemensamt kontor vid Europols högkvarter i Haag.

Källa: Polismyndigheten

Läs mer:
Norsk polis larmar om svenska gäng – rekryterar unga
Svenska gängkriminella verksamma i hela Norge

Lämna ett svar