Boprisfall och byggkostnader pressar bostadsbyggandet


Det är en mörk bild av bostadsmarknaden som Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens målar upp på ett seminarium i Almedalen.

“Det har varit ett ovanligt hårt slag mot bostadsmarknaden med reella prisfall för både småhus och bostadsrätter på runt 20 procent de senaste två-tre åren. Vi är tillbaka på prisnivåer som gällde 2014.”

Det har skett samtidigt som inflationen drivit upp byggkostnaderna för nyproduktion med 30 procent inom loppet av några år, vilket tillsammans med svag efterfrågan halverat bostadsbyggandet. I år väntas omkring 20 000 bostäder byggas, vilket är långt under de nivåer som Bostadsverket anser nödvändiga.

– Det är svårt att få ihop byggkalkyler även i Stockholm där betalningsviljan för nya bostäder är hög, säger Ted Lindqvist.

Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens.
Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens.Foto: Sammy Steen

Malin Svensson, VD för Obo’s Kärnhem, kräver lite dragkraft för att få igång bygget.

“Vi skulle vilja bygga, men vi kan inte göra det själva. Vi måste ha ett bra samarbete med politiker och kommuner, där är utmaningarna stora.”

Byggledaren påpekar att de nu kan bygga till priser som kunderna accepterar. Men spaden träffar fortfarande inte marken tillräckligt ofta.

“I tillväxtområden har vi en efterfrågan och vi har bostäder till ett pris som fungerar. Men kommunerna är ett bromsblock, det kan ta mer än åtta månader att få bygglov.”

Malin Svensson, vd för Obos Kärnhem.
Malin Svensson, vd för Obos Kärnhem.Foto: Jack Mikrut

Det är en bild delad av Magnus Andersson, VD Besqab.

“Vi behöver förkortade planeringstider, det tar extremt lång tid att få bygglov och detaljplaner även i Stockholm. Det är en helt oförutsägbar process som driver upp kostnaderna”, säger han.

Men det behövs något mer enligt Besqab.

“Efterfrågan måste stimuleras eftersom hushållen har väldigt snäva ekonomi. Minskade amorteringskrav för unga skulle vara ett sätt.”

Magnus Andersson, vd för Besqab.
Magnus Andersson, vd för Besqab.Foto: Jack Mikrut

Enligt Ted Lindqvist på Evidens ska man inte räkna med att hushållen snabbt kommer tillbaka med sprängande plånböcker.

“Återhämtningen går långsamt. Hushållens köpkraft urholkas efter fyra förlorade år. Möjligen kan vi vara tillbaka i köpkraft mot slutet av 2025.”

För Stockholm, som är normalt en tillväxtmotor i svensk ekonomi har bostadskrisen fått konsekvenser.

“Det är en oro att vi ser en stigande trend av emigration från Stockholm till följd av en svår bostadsmarknad samtidigt som arbetsmarknaden är attraktiv. Köpkraften räcker inte till”, säger Ted Lindqvist.

Lämna ett svar