SJ varnar: nattåg från Göteborg stoppas i två år


Totalt sett försvinner runt 60 procent av tågkapaciteten mellan landets två första städer under 30 månader med start i början av nästa år.
De lokala och regionala tågen mellan Göteborg och Alingsås är mest drabbade, där nästan hälften av alla tågavgångar dras in och bussar delvis ska ersätta dem.
Under 16 helger varje år är all tågtrafik på sträckan avstängd. Då dras fjärrtågen om via Borås och Trollhättan och restiden Stockholm-Göteborg blir 60 till 90 minuter längre, enligt SJ.

Exakt vilka tåglägen som står på spel för operatörerna 2025 kommer att vara klart på onsdag.
Då släpper Trafikverket förslaget till tågschema. Men som DN tidigare rapporterat kommer Trafikverkets renoveringsarbete mellan Göteborg och Alingsås på Västra stambanan att få stora konsekvenser för resenärerna.

Det är på denna sträcka av Västra stambanan, från Olskroken intill Göteborgs Central och Partille, som arbetet med att byta ut kontaktledningarna påbörjas.

Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Renoveringen av de 42 kilometerna långdistansen börjar den 4 januari nästa år. I mars kommer en av de två banorna att stängas dygnet runt. Men det är bara början. Enligt Trafikverket underhållsplan det handlar om att förändra elsystemet på 20 mil längs Stockholm under tolv år.
SJ har varit kritiska till Trafikverkets planering och dels hävdat att det finns effektivare maskiner som gör trådbyten snabbare, dels att det vore vettigare att bara utföra arbetet nattetid. Det fick Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana att förra året säga i DN:
– Vi vill använda den absolut bästa möjliga tekniken för det här uppdraget.
Men för första sträckan har det inte gått att ändra layouten. Pär Helgesson, ansvarig på SJ för strategisk infrastruktur, vidhåller kritiken.
– Jag vet att Trafikverket till exempel tittat på fransk teknik och det finns metoder som skulle skynda på arbetet. Det är klart att detta är oroande och kommer att vara förödande om det fortsätter på liknande sätt i tolv år. Samtidigt köper vi nya tåg som ökar kapaciteten med 50 procent från 2028.

Pär Helgesson är ansvarig för samhällskontakter och strategisk infrastruktur på SJ.

Foto: SJ

Helgesson syftar på vad Trafikverket själva sa, att de inte gjort några samhällsekonomiska beräkningar.
– Det är möjligt att notan för själva arbetsinsatsen skulle bli högre, men vad blir kostnaden för samhället i stort?
I Trafikverkets beslutsunderlag det sades att man “är väl medveten om” att alternativet med enbart nattarbete har den “lägsta förväntade samhällsekonomiska kostnaden”. Men eftersom myndigheten kände sig pressad på tiden avstod man från att genomföra den beräkningen.
Bland annat ansågs det viktigt att undvika en tidskrock med arbete på en annan linje, Göteborg-Borås.
I dag säger Trafikverket chef för järnvägsunderhåll Jon Sundh:
– Vi arbetar med att effektivisera produktionsmetoderna. Här pratar vi om borrtåg för att lägga fundament, lyftvagnar och trumvagnar. Vi samarbetar med branschen, men den nya kommer först till våren.

Kontraktet för sträckan Göteborg-Alingsås är värt 457 miljoner och har tilldelats företaget NRC Group. Bolagets projektledare Bengt Svanberg skriver till DN i en kommentar:
“Vi har svarat på uppdragsgivarens förfrågningsunderlag och strävar alltid efter att leverera det bästa i varje uppdrag. Vi både önskar och ser fram emot att våra kunder ökar sina krav på innovation och användning av ny teknik i framtiden.”
En förändring för höghastighetstågen Det som gör Stockholm-Göteborg enklare för SJ och finska VR (som ersätter MTRX) är att Flixtrain nyligen lade ner sin tjänst.
SJ:s Pär Helgesson:
– På det sättet ser det ut som att vi bara behöver minska från ett 20-tal Stockholm-Göteborgståg per dag till 15 till 17, men det blir med 35 minuters tidsförlängning. Några av oss behöver köra via Trollhättan och Borås och då med upp till 90 minuter längre restid. Men det ser mer komplicerat ut att gå med i nattågen.

Just nu bedömer SJ att det blir svårt att upprätthålla nattågstrafiken mellan Göteborg och Norrland när underhållsarbetet inleds öster om Göteborg i början av nästa år.

Foto: Henrik Montgomery/TT

SJ ser här och nu ingen lösning att underhålla nattågen med sina sov- och liggvagnar mellan Göteborg och Norrland.
– Risken är stor att det blir helt uppehåll för nattågen, säger Pär Helgesson.

Kan inte nattågen gå via till exempel Trollhättan och Stockholm?
– Med de längre körtiderna blir det svårt att hinna byta och underhålla tågen inför en ny avgång.
Varför måste tågen som fortfarande går rakt Stockholm-Göteborg vara 35 minuter långsammare?
– Man måste köra långsammare, tågen är tätt packade.

Markus Ljung Gunnervall är trafikstrateg på Västtrafik.

Foto: Västtrafik

Verkets två delar som planeras till 2025 är Göteborg (Olskroken)-Partille på våren och Partille-Lerum på hösten. På Västtrafik, som ansvarar för lokal- och regionaltågen, riktar man till skillnad från SJ ingen kritik mot Trafikverkets system.
– Det kommer att vara en insats för oss och våra kunder under lång tid. Men samtidigt är det ett helt nödvändigt arbete, och vi ställer oss helt bakom valet av metod, säger trafikstrategen Markus Ljung Gunnervall.
För Västtrafik är arbetet också akut på grund av – den försenade – pendeltågstunneln Västlänken under Göteborg.

avstangda tagspar gbg alingsas 1719584077521

– Vi ser ett stort värde i att detta görs innan Västlänken öppnar, säger Markus Ljung Gunnervall.

Fakta.Trafikverkets storverk Göteborg-Alingsås

Trafikverket skriver att närmare två tredjedelar av anläggningen längs Västra stambanan är över 100 år gammal, vilket innebär ett stort behov av omfattande arbeten de kommande åren.

De äldsta delarna av den första etappen, Göteborg-Alingsås, elektrifierades 1926.

Det är inte bara ett byte av kontaktledningen som arbetet handlar om, utan ett totalt byte av elsystemet för åtta mils spår (42 km enkel väg).

Trafikverket ska byta ut cirka 1 900 kontaktledningsfundament och installera 14 autotransformatorer.

På samma gång en så kallad vändbana byggs i Lerum eftersom fler tåg behöver kunna passera, framför allt under högtrafik.

Källa: Transportstyrelsen

Lämna ett svar