Ronald Reagan ville riva murar mellan människor | Mattias Svensson


AAlla politiska handlingar åldras inte med relevans och värdighet. Ronald Reagans strategi att vinna det kalla kriget är ett av undantagen. Tydligare än någon annan statschef gjorde Reagan klart under sitt presidentskap på 1980-talet att det inte handlade om en oundviklig kamp mellan stormakter, utan om idéer. Frihet stod emot förtryck – och den frihet som västvärldens demokratiska stater hade förverkligat för sin befolkning var något som Reagan också erbjöd folket på andra sidan järnridån.

Lämna ett svar