Dåligt bemötande från myndigheter kan leda till fler lagbrott – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Fru Justitia symboliserar ett rättssystem som ska vara rättvist och inte ge fördelar till någon.

Öppna bilden i helskärmsläge

Foto: Claudio Bresciani / TT

Polisens och många andra myndigheters grymma och oprofessionella behandling och attityd kan leda till olydnad snarare än lydnad. När människor känner sig förföljda och trakasserade av polisen, som en sameby kände häromdagen, kan ge motsatt effekt. Samerna har i alla fall sitt sameting som kan ingripa och ifrågasätta polisens agerande, men vart ska 1000-tals andra medborgare vända sig när polisen gång på gång utan bevis misstänker oskyldiga i lagens mening?

Vart är mänskliga rättigheter på väg läste jag på FB? Var finns demokratiska värderingar om en person anses och behandlas inte bara som en misstänkt utan även som en dömd utan bevis eller bevis, läste jag på Instagram? Var det inte sådana polisiära maktutövningar i Nordkorea, Ryssland, Iran och många andra länder ledda av diktatorer som Sverige protesterade mot både som land och som medlem i FN under hela andra hälften av 1900-talet och en bit in i 2000-talet?

Annons

Annons

Man kan också anmäla tjänstefel till en särskild åklagare, men det leder sällan till några åtal alls.

Problemet är ganska omfattande, men det pratas inte så mycket om det och de som själva utsätts för polisens obehag har ingenstans att vända sig. Vad polisen hävdar är hela sanningen trots bevis och bevis.

Självklart kan du vända dig till JO, JK som har en handläggningstid på upp till två år. i slutändan minns du knappt händelseförloppet eller hur många gånger du blivit genomsökt av polisen under samma dag. Man kan också anmäla tjänstefel till en särskild åklagare, men det leder sällan till några åtal alls.

Det borde vara olagligt för polis, åklagare och alla tjänstemän att ljuga, men så är det tyvärr inte. Jag var på en domstolsförhandling den 12 juni 2024 där klaganden hävdade att hon inte hade bott med målsäganden sedan 2007, men åklagaren sa att de hade bott ihop till 2020 utan att ta reda på fakta i folkbokföringen som bekräftade att klaganden bodde bara med sina barn sedan 2007.

Åklagarens ord blev sanna och fastställdes i protokollet och i tingsrättens beslut gick tingsrätten inte med på klagandens begäran om att ta bort ett felaktigt beslut från åklagaren. Dessutom hade samma åklagare åtalat klaganden för tredje gången för samma påstådda avvikelse och samma åklagare hade lagt ner flera anmälningar från klaganden! Normalt sett anses detta vara helt rättvist, men inte i det nya Sverige under nuvarande rättsväsende, som kritiserades av FN för systematisk rasism. Regeringens utredare bekräftade också i sin rapport att misstänkta med annan etnicitet döms 3 gånger hårdare än misstänkta med svensk etnicitet.

Annons

Annons

Detta skadar allmänhetens förtroende för hela vårt rättssystem, och framför allt bland invandrare, som hamnar ännu längre bort i samhället och blir mer isolerade i utanförskap.

Lögner från åklagare fastställdes som sanning i beslutsprotokollet från tingsrätten.

Rättsväsendet ska aldrig agera som farao där ingen hade rätt att ifrågasätta någonting.

Detta arbetssätt skadar enligt min mening rättsväsendet och rättsstaten enormt, och kan även leda till total misstro mot polisen när människor inte känner sig betrodda, behandlade som kriminella, anklagade för saker utan bevis. Ja, då kan det vara så illa att 1000 personer som känner sig oskyldigt dömda, oskyldigt utpekade och trakasserade av myndigheterna vill “ge straffet en mening” och bryter mot lagen i protest mot vad som har hänt runt om i världen under auktoritära regimer .

Vad rättsväsendet och framför allt polisen behöver förstå är att ju fler som lagförs, desto lägre poäng har vårt land som ett säkert land, fler dömda minskar aldrig brottsligheten, säger forskning runt om i världen, men å andra sidan är det förebyggande arbetet. av enorm betydelse. En kurs om opartiskhet och behandling för alla anställda inom rättsväsendet borde ge bättre resultat än åtal utan bevis eller bevis, anser jag. Rättsväsendet ska aldrig agera som farao där ingen hade rätt att ifrågasätta någonting.

Motståndarna till hårda handskar har fällt många härskare genom mänsklighetens historia, vilket upprepar sig när det är nödvändigt. Vår rättsstat bör skyddas eftersom den är på väg åt fel håll, enligt min mening.

Halmat Hosayn

Lämna ett svar