SMHI varnar för skyfall och åska9a83bcc6 22bd 487f aeaa c013330ea861

Under söndagen drar regn och åska in över de södra och mellersta delarna av landet. I området från Linköping till Halmstad har en orange varning utfärdats, stormen kan få allvarliga konsekvenser.

“Det kan vara stora problem med översvämningar på vägar, tågspår och i källare. Det kan bli mycket vatten på kort tid.”

SMHI räknar med uppemot 60-90 millimeter regn i området.

Gula varningar för skyfall har utfärdats i stora delar av södra och inre Götaland samt nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Det kan orsaka trafikstörningar och stora mängder regn på 30-60 millimeter.

“Det kan finnas vattenansamlingar på vägar och viadukter. Även översvämningar i källare och dagvattenbrunnar”, säger Marie Staerk.

På Gotland, Öland och i området kring Kalmar och Karlskrona har en gul varning för åskväder under eftermiddagen och kvällen utfärdats.

“Åskväder kan orsaka störningar i elförsörjningen och kraftiga medvindar kan uppstå som kan leda till att träd fälls.”

Lämna ett svar