Nya lagar: Plastkorkar och morfarsledigt | Sverige


Farfar kan ta ut föräldraledighet

Småbarnsföräldrar kan lämna över en del av sina dagar med föräldrapenning till till exempel anhöriga. Men den som dagarna överlämnas till får inte arbeta, söka arbete eller studera under den tid som föräldrapenning tas ut.

Papperskvitton kan slängas

Bokföringslagen ändras så att det inte längre är nödvändigt att spara kvitton och fakturor i pappersform, om de är skannade eller fotograferade. Men överföringen till digital form måste göras korrekt.

Lättare att vräka brottslingar

En hyresgäst som gjort sig skyldig till brott som försämrar närmiljön för övriga boende kan sägas upp, även om brottet skett på större avstånd från lägenheten. Detta gäller även om hyresgästen begår brott som kan utlösa repressalier.

Pengar tillbaka till årgång -57

Personer födda 1957 kan ha rätt till ersättning på grund av höjningen av åldersgränsen för förhöjt grundavdrag. Storleken på ersättningen beräknas utifrån fastställd förvärvsinkomst och kommunalskattesatsen för 2023.

Plastkåpor måste fästas

Efter den 2 juli ska dryckesförpackningar utformas så att sittlocket sitter kvar under hela användningen. Det gäller flaskor och kartonger under tre liter, men inte plastkorkar som sitter på glas- eller metallflaskor.

Spelskatten höjs

Punktskatten på spel höjs från 18 till 22 procent. Det är spelbolagens saldo som beskattas, det vill säga skillnaden mellan de totala insatserna och de totala utbetalningarna.

Förintelseförnekelse är kriminaliserat

Den som förnekar, ursäktar eller förringar Förintelsen kan dömas för hets mot folkgrupp när brottsbalken ändras den 1 juli. Tryckfrihetsförordningen måste ändras på samma sätt, men det dröjer till den 1 januari kl. 2027.

Mer hemlig avlyssning

Polisen ska få använda hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i förebyggande syfte för att komma åt många fler typer av brott än tidigare. Det gäller bland annat grova skattebrott, grov stöld, grov smuggling och grov penningtvättsbrott, men bara om brottet antas ske systematiskt eller organiserat.

Bättre information vid bilköp

Vid försäljning av nya personbilar ska information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vara väl synlig vid eller nära försäljningsstället. Även annonser för nya bilar ska innehålla sådan information.

Lämna ett svar