Impact Innovation ska öka takten i grön omställning


Vinnova, Energimyndigheten och Formas fick 2021 i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med Sveriges innovationsprogram. Det resulterade i satsningen Impact Innovation, där fem program nu är klara och som får mellan 50 och 150 miljoner per år.
– Jag är väldigt glad att vi nu har kunnat starta en rad nya program, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
Men för att nu kunna genomföra satsningarna på kort tid behövs det nya ramverket, anser hon.
– Vi behöver accelerera hållbarhet, motståndskraft och säkerhet inom alla delar av samhället. Det behövs innovation när det gäller hur vi producerar och konsumerar allt från mat och bostäder. Ny teknik skapar fantastiska möjligheter inom alla områden, men för att lyckas krävs också nya affärsmodeller och regelverk, samarbeten och arbetssätt, säger hon.

Darja Isaksson General Manager på Vinnova.

Foto: Jonas Lindkvist

I februari i år beslutades vilka fem program som ska bidra med dessa “systeminnovationer” under en tioårsperiod, vilket ska förändra allt från policyer, sociala system och tekniska system.
Här är de fem programmen.

Netto noll industri

Teknikföretagen ska tillsammans med Rise driva projektet som fokuserar på industri i Sverige. Detta inkluderar att uppnå en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp och energiförbrukning inom olika sektorer av tillverkningsindustrin, såsom fordon, flyg och elektronik. Programmet fokuserar på två huvudmål: Extrem resurseffektivitet och motståndskraft. Mats Lundin är programledare.
– Vi vill visa bra exempel på hur det kan göras, och ett exempel som finns är returburkar. Nästan alla går tillbaka och lovar och vi kommer att utforska sådana tankar inom tillverkningsindustrin och se hur man kan göra den mer hållbar och cirkulär. Jag brukar använda stora ord, men som USA:s president John F Kennedy sa på 1960-talet, “vi borde göra det för att det är svårt, inte för att det är lätt”, säger Mats Lundin.

Metaller och mineraler

I detta program ligger fokus på att öka utvinningen av metaller och mineraler och samtidigt minska klimatavtrycket. Detta med både svenskt och globalt fokus. Programmet ska bland annat utforma affärsmodeller, policyförslag och olika sociala innovationer. Det sköts av Jernkontoret. Maria Swartling är programledare.

Maria Swartling, programledare på Metaller & Mineraler.

Foto: Linda Dahlqvist

– Jag tycker att det är jättekul att vi är igång och att det finns stora synergier med de andra programmen och jag ser hur vi tillsammans kan skapa mer.
– Det är en aktörsdriven satsning, så vi har medel från både myndigheterna inom programmet och från industrin. Nu har vi en första utmaning att börja jobba med hela kedjan och skapa något av den, säger Maria Swartling.

Vattenkloka samhällen

Tanken med programmet Water Wise Societies är att alla som använder vatten ska göra det på ett hållbart sätt till 2050. I detta ingår en systemförändring för hur vattenresurserna förvaltas och hur den omgivande infrastrukturen ska fungera. Programmet kommer också att fokusera på klimatförändringar och hur det påverkar vattenförsörjningen. Det leds av Rise. Magnus Arnell är programledare.

Magnus Arnell, programledare för Water Wise Societies.

Foto: Erik Hassel

– Vi har blivit bortskämda i Sverige för att vi hade gott om rent vatten. Men den extrema torkan 2018 är ett exempel på när en vattenbrist upplevdes som drabbade både människor, samhällen men även industrier och jordbruk. Vi måste lära oss att hantera det framåt.
– Många aktörer behöver gå ihop och en ensam kan inte lösa det. Men under programmets gång kommer vi att sätta fler milstolpar där vi ska måla upp en önskad framtid, säger Magnus Arnell.

SustainGov

Detta program handlar om att reformera den offentliga sektorn, med syfte att utveckla nya sätt att styra, leda och samverka inom både politisk och administrativ nivå. Planen är att systemet ska gå från central kontroll till interaktiv community management. Detta för att säkerställa att övergången till hållbarhet sker på ett demokratiskt, lagligt och effektivt sätt. Programmet leds av Mittuniversitetet. Mariell Juhlin är programledare.

Mariell Juhlin, programledare för SustainGov.


– Vi har kommit till vägs ände med att göra det vi alltid har gjort. Systemet blir allt mindre effektivt och det går inte att administrera bort dagens komplexa sociala problem med mer byråkrati eller kontroller. Därför måste den offentliga sektorn våga tänka och agera annorlunda, lära av misstag och fokusera på faktiska effekter. Vi ska försöka utveckla verktyg och modeller för att göra detta möjligt, säger Mariell Juhlin.

Skifta Sverige

Här kommer bygg- och transportsektorerna att arbeta tillsammans med målet att genomföra tre olika skiften: Integrera den byggda miljön och mobiliteten i ett enda ekosystem, skapa cirkulära, hållbara affärsmodeller och skapa konkurrenskraftiga alternativ till individuella bilresor. Programmet ska undersöka hur en sådan förändring kan ske konkret på 100 orter över hela Sverige. Programmet leds av IQ Samhällsbyggnad tillsammans med VTI, Norges veg- og transportforskningsinstitut. John Hultén är programledare.

John Hultén, programledare för ShiftSweden.

Foto: Ebba Wihlborg

– Vi hoppas ligga i det högre intervallet av de 50 till 150 miljonerna som man kan få. Och det kan låta som mycket pengar, men när det gäller att förändra hela samhället inom olika sektorer där det satsas många miljarder varje år så är det inte så mycket. Det bör man ha i åtanke.
– Men om vi använder pengarna klokt kan det bli en injektion som leder till att de stora pengarna får en annan riktning. Det är viktigt att få en hävstångseffekt på det, säger John Hultén.

Lämna ett svar