Stena sätter intäktsrekord – miljardinvesterar i nytt fartyg


Många små och medelstora företag går miste om alternativ finansiering – stora kapitalunderskott hotar svensk tillväxt

e4dae779 b8ac 4b92 8872 94c51e8a7300.jpeg?interpolation=lanczos none&crop=1.777778h:h;*,*&crop=w:0
Mer än hälften av Sveriges små och medelstora företag (SMF) är inte tillräckligt informerade om vilka finansieringsmöjligheter som finns, visar en Novus-undersökning på uppdrag av DBT. Denna brist på kunskap hämmar företags förmåga att effektivt finansiera sin verksamhet och expansion, vilket är avgörande i ett oförutsägbart och utmanande ekonomiskt klimat.

Kunskapsluckor bromsar tillväxten

Bristen på kunskap om olika finansieringsmöjligheter leder inte bara till otillräcklig kapitalanskaffning för tillväxt och utveckling, utan påverkar också företagens innovationskraft och konkurrenskraft negativt. Om företag inte kan säkra en hållbar finansieringsstruktur riskerar det att bromsa inte bara enskilda företags utveckling, utan även Sveriges kollektiva innovationskraft.

Alternativ finansiering – en outnyttjad tillgång

Trots en drastisk minskning av antalet bankkontor i Sverige, där mindre än tusen finns kvar, är många små och medelstora företag fortfarande beroende av stora banker för sin finansiering. Detta beroende begränsar deras möjligheter, särskilt under perioder av snabb tillväxt eller oväntade ekonomiska utmaningar. Endast 5 procent av små och medelstora företag i Sverige använder sig av alternativa långivare, jämfört med 51 procent i Storbritannien, vilket pekar på en stor potential för diversifiering av finansieringskällor.

Alexis Kopylov, VD för DBT Capital, betonar behovet av ett paradigmskifte där små och medelstora företag blir medvetna om och utnyttjar alternativa finansieringsvägar.

– Att små och medelstora företag begränsar sig till stora banker trots svårigheterna att skaffa nytt kapital är ett problem som kräver uppmärksamhet. Trots tillgången på alternativa finansieringsalternativ kvarstår kapitalunderskottet. Detta är särskilt oroande eftersom bankkontoren blir färre och färre, särskilt för företag i mindre städer med begränsad tillgång till bankfinansiering. Vi behöver därför öka kunskapen om alternativa finansieringslösningar så att Sverige inte hamnar på efterkälken.

Flexibilitet och skräddarsydda lösningar

Alternativa långivare erbjuder snabbare beslutsprocesser, mer flexibla villkor och möjlighet till skräddarsydda tillväxtlån. Dessa fördelar bör göras till en integrerad del av företagsfinansieringsmixen för att skapa en mer robust finansiell bas.

Vidga vyerna för ekonomisk hälsa

För svenska små och medelstora företag är tillgång till kapital inte bara en finansiell fråga utan en strategisk nödvändighet. Genom att utforska och integrera alternativa finansieringsvägar kan företag säkerställa sin långsiktiga hälsa och konkurrenskraft, vilket är avgörande för Sveriges ekonomiska framtid.

Om DBT Capital

DBT leder en ny kategori av svensk företagsfinansiering. Med Nordens mest avancerade analysplattform får vi tillsammans med branschledande experter djup insikt i affärsdrivkrafterna för verksamheten och kan fokusera på att förstå nyckelfrågorna för att hitta rätt finansieringslösning.

Läs mer på www.dbt.se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med DBT Capital och inte en artikel av hufvudstadsbladet

Lämna ett svar