LEDARE: Ledare: Socialdemokraternas vårdexperiment förskräcker74f72509 3d37 49ba b132 c1a6c6d80e81

Till exempel i den brittiska folkomröstningen om EU var “Ta tillbaka kontrollen” en uppmaning till väljarna att rösta för ett utträde ur unionen. När partiledaren för S använder begreppet är meningen mindre marknad, mer politik. Udden riktar sig mot privata lösningar och valfrihet i välfärden.

Det är offentliga som ska driva skola och omsorg, inte privata företag, för då “försvinner inga skattepengar till privata aktörer”, skäl S. Magdalena Andersson vill komma tillrätta med vad hon kallar “marknadsmisslyckanden” och stoppa “plundringarna” av välfärden. Detta kommer även fortsättningsvis att vara partiets tydliga konfliktlinje mot regeringen.

Några som hörsammat Magdalena Anderssons uppmaning är hennes partikollegor i Region Stockholm. På kort tid har S, MP och C, med V som delägare, tagit beslut om att avveckla flera privata vårdval och upphandlat verksamhet. 13 av dagens 38 vårdval kommer antingen att revideras eller stängas helt. Ytterligare åtta ska utredas vidare. Effekterna av vänstersjukvårdspolitiken är redan tydliga.

Tusentals patienter som lider av hudsjukdomen psoriasis blev strandsatta vid årsskiftet när den ideella föreningen PSO, som bland annat erbjöd ljusterapi, tvingades i konkurs. Praktikertjänsts hudmottagning vid Odenplan, med 15 000 patientbesök per år, stänger i sommar. Regionens största mottagning för allergivård, som också drivs av Praktikertjänst, läggs ner. Vanishner gör även vårdvalsverksamhet inom ögonvård, kirurgi och gynekologi. Aleris populära närkut vid Hötorget slår till igen i augusti.

Detta vårdexperiment får konsekvenser, framför allt för de patienter som plötsligt inte har någonstans att vända sig för behandling, men också för sjukvårdens arbetsgivare och skattebetalare. Att vården skulle bli mer jämlik genom att begränsa utbudet är inte sant.

Ett tydligt exempel på detta är ätstörningsvården. Anorexi, bulimi eller hetsätning drabbar främst barn, oftast flickor. Anorexi har den högsta dödligheten av alla psykiatriska diagnoser. Den privata Mandometerkliniken, med fyra mottagningar i Stockholm, är en av de mest framgångsrika vårdgivarna inom detta område. 75 procent av patienterna, oavsett diagnos, blir symtomfria med mandometerbehandlingen efter i snitt ett år, skrev företrädare för Mandometermottagningarna nyligen i en debattartikel i SvD.

“Detta bekräftar att ideologisk inriktning är viktigare än fakta för S. Privata vårdgivare måste rökas ut till varje pris.”

Men fina behandlingsresultat vänsterregeringen i Region Stockholm inte tar hänsyn till. Till hösten upphör avtalet med Mandometerklinikerna och patienterna förs över till Stockholms centrum för ätstörningar, SCÄ. Väntetiderna för ätstörningsvården är redan oacceptabelt långa och det är lätt att föreställa sig vilken oro en förälder till ett barn med en ätstörningsdiagnos känner. Den som vill fortsätta behandlingen på Mandometerklinikerna får betala själva i framtiden. Konsekvensen av regionens utrensning av privata vårdgivare blir alltså en mer ojämlik vård, vilket borde väcka eftertanke för S som hävdar att storleken på plånboken inte ska styra den vård man får.

Den rödgröna regeringen verkar inte alls vilja hantera verkligheten. Privata vårdgivare som Di har pratat med uppger att de inte har fått möjlighet att föra en konstruktiv dialog kring omstruktureringsplanen, varken före eller efter beslutet.

Man kan tänka att en så stor förändring av vården borde ha föregåtts av en gedigen analys. Men det har inte hänt. Nyligen lät branschorganisationen Vårdföretagarna två forskare undersöka vårdpolitikens nya inriktning. Resultatet är pinsamt, särskilt för hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Talla Alkurdi (S). Beslutshandlingar innehåller “enkla analyser som inte tål granskning”. I flera fall saknas helt och hållet konsekvensanalyser.

Detta bekräftar att ideologisk inriktning är viktigare än fakta för S. Privata vårdgivare måste rökas ut till varje pris. När kliniker stänger eller tas över av regionen kommer vårdutbudet att minska. Mer vård måste flyttas över till de redan hårt pressade akutsjukhusen, där väntetiderna är notoriskt långa och det är ont om vårdplatser.

Det fria vårdvalet har främjat konkurrens och mångfald, ökad tillgänglighet och kortat vårdköer. Invånare i Stockholmsregionen gör klokt i att förbereda sig för sämre vård och längre köer. Kostnaderna, som de rödgröna hävdar borde sjunka, lär öka.

Angående för att hushålla med resurser och hålla patienter och anställda vid gott mod är den privata sektorn överlägsen. Bland annat är det privata akutsjukhuset S:t Göran ett exempel på detta. Sjukhuset ligger i toppen av Region Stockholms kvalitetsmätningar och kostnaden för jämförbar vård där är cirka 30 procent lägre än för övriga sjukhus i staden.

Socialiseringen av huvudstadens vårdutbud är ett varnande exempel för alla som undrar vad S menar när man talar om att “ta tillbaka kontrollen” över välfärden. Specialiserad vård som har tagit decennier att bygga måste nu avvecklas. Stora patientgrupper har problem. Vårdpolitiken ska alltid präglas av patientfokus, inte av politisk övertygelse.

Lämna ett svar