Han spårar 1700-talets Hälsingemålningar – hufvudstadsbladet


<

div data-link-category=”article”>
Varför ville du kartlägga dessa målningar?
– För att det är ett väldigt intressant kulturarv. När de stora gårdarna byggdes i mitten av 1800-talet revs ofta 1700-talsmålningarna, så vad som bevarats är begränsat. Men jag har försökt tolka de få spår som finns, och det har varit väldigt spännande, som detektivarbete. Jag har också försökt kartlägga personerna bakom, både de som målat och de som beställt, vilket lett till nya insikter.

   <div class="slideshow__item" role="group" aria-label="">
    <figure class="slideshow__figure">
     <div class="slideshow__image" data-fullscreen-src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7241e5e6-7814-406e-b48f-5ecf9eccc3ad.jpeg?output-quality=80&downsize=2800:*" data-image-class="picture__img">

 <div class="picture picture--placeholder lazy-image" style="padding-bottom:56.25%">
   <noscript>
     <img class="picture__img" src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7241e5e6-7814-406e-b48f-5ecf9eccc3ad.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C1010:569&crop=1010:h;center,top&output-quality=80" srcset="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7241e5e6-7814-406e-b48f-5ecf9eccc3ad.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C770:434&crop=770:h;center,top&output-quality=80 770w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7241e5e6-7814-406e-b48f-5ecf9eccc3ad.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C1010:569&crop=1010:h;center,top&output-quality=80 1010w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7241e5e6-7814-406e-b48f-5ecf9eccc3ad.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C1540:867&crop=1540:h;center,top&output-quality=60 1540w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7241e5e6-7814-406e-b48f-5ecf9eccc3ad.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C2020:1137&crop=2020:h;center,top&output-quality=60 2020w" sizes="(min-width: 1340px) 1010px, (min-width: 1100px) calc(100vw - 330px), 100vw" alt="Herrstugan i Mårtes, Edsbyn, Ovanåker."/>

   </noscript>
 </div>

      <span class="slideshow__counter">Bild 1 av 2</span>
     </div>

Foto: Peter Hoelstad

    </figure>
   </div>


   <div class="slideshow__item" role="group" aria-label="">
    <figure class="slideshow__figure">
     <div class="slideshow__image" data-fullscreen-src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/af34777f-7b68-42c5-a7b4-d502ee9e345b.jpeg?output-quality=80&downsize=2800:*" data-image-class="picture__img">

 <div class="picture picture--placeholder lazy-image" style="padding-bottom:56.25%">
   <noscript>
     <img class="picture__img" src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/af34777f-7b68-42c5-a7b4-d502ee9e345b.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C1010:569&crop=1010:h;center,top&output-quality=80" srcset="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/af34777f-7b68-42c5-a7b4-d502ee9e345b.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C770:434&crop=770:h;center,top&output-quality=80 770w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/af34777f-7b68-42c5-a7b4-d502ee9e345b.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C1010:569&crop=1010:h;center,top&output-quality=80 1010w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/af34777f-7b68-42c5-a7b4-d502ee9e345b.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C1540:867&crop=1540:h;center,top&output-quality=60 1540w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/af34777f-7b68-42c5-a7b4-d502ee9e345b.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=around%7C2020:1137&crop=2020:h;center,top&output-quality=60 2020w" sizes="(min-width: 1340px) 1010px, (min-width: 1100px) calc(100vw - 330px), 100vw" alt="Herrstugan i Wallins i Växbo, Bollnäs."/>

   </noscript>
 </div>

      <span class="slideshow__counter">Bild 2 av 2</span>
     </div>

Foto: Peter Hoelstad

    </figure>
   </div>

</div> <button type="button" class="ds-btn ds-btn--primary ds-btn--transparent ds-btn--medium  ds-btn--icon-only   slideshow__close" aria-label="Stäng bildspel">
   <i class="ds-icon ds-icon--sprite ds-icon--close" aria-hidden="true">
<svg><use xlink:href="#ds-close"/></svg>

 </button> <nav class="slideshow__controls" role="group" aria-label="Bläddra i bildspel">

 <button type="button" class="ds-btn ds-btn--primary ds-btn--outline ds-btn--small  ds-btn--icon-only   slideshow__arrow slideshow__arrow--back" aria-label="Föregående">
   <i class="ds-icon ds-icon--sprite ds-icon--arrow_back" aria-hidden="true">
<svg><use xlink:href="#ds-arrow_back"/></svg>

 </button> <button type="button" class="ds-btn ds-btn--primary ds-btn--outline ds-btn--small  ds-btn--icon-only   slideshow__arrow slideshow__arrow--forward" aria-label="Nästa">
   <i class="ds-icon ds-icon--sprite ds-icon--arrow_forward" aria-hidden="true">
<svg><use xlink:href="#ds-arrow_forward"/></svg>

 </button>


 </nav>
 <strong>Som vad?</strong>
 – Det finns en uppfattning om att de här målade rummen, så kallade herrstugor, är gjorda för bröllop. Men jag tror att det snarare fanns en kultur bland vissa bönder att ha en herrstuga klar till ett kommande bröllop. Det skapade en vi-känsla mellan dem.
 <div class="picture picture--placeholder" style="padding-bottom:56.2864%">
    <img class="picture__img" src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/faaa8c8b-7692-4fef-8cea-de36d59b91dc.jpeg?interpolation=lanczos-none&downsize=520:*&output-quality=80" srcset="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/faaa8c8b-7692-4fef-8cea-de36d59b91dc.jpeg?interpolation=lanczos-none&downsize=520:*&output-quality=80 520w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/faaa8c8b-7692-4fef-8cea-de36d59b91dc.jpeg?interpolation=lanczos-none&downsize=1040:*&output-quality=60 1040w" sizes="520px" alt="Lars Nylander har skrivit avhandlingen "People and paintings. Interior painting in health resorts 1750–1800”."/>

 </div>

Foto: Lina Andreasson

 <strong>Vad utmärker 1700-talsmålningarna?</strong>
 – De skiljer sig väldigt mycket från 1800-talets målningar. Ofta finns det bibliska motiv, eller olika allegoriska representationer, som en baby som håller i en skalle. Det finns också porträtt av samtida berömda fältherrar eller kungligheter.
 <strong>Hur ska målningarna bevaras för framtiden?</strong>
 – Jag tror att min bok kan vara ett stöd, ett slags standardverk, för konservatorer och byggnadsvaktmästare som sysslar med 1700-talets kulturarv i Hälsingland och det omgivande landskapet.
 <em>läs mer om</em> <em>kulturellt arv</em>

Lämna ett svar