”Inför skattelättnader för användning och utveckling av AI”


Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) skapar möjligheter och utmaningar för svensk konkurrenskraft. Med tanke på att cirka 50 procent av Sveriges BNP kommer från exportindustrin och att vårt välstånd i hög grad bygger på detta behöver Sverige ha ett särskilt fokus på AI och konkurrenskraft.

AI kan betyda det traditionella industriella fördelar, såsom avancerad tillverkning och högutbildad arbetskraft, kan undergrävas av automatisering och innovativa AI-lösningar. Om svenska företag däremot lyckas integrera AI framgångsrikt kan det leda till förnyad konkurrenskraft och nya möjligheter på den internationella arenan.
Konkurrenskraft kommer allt mer att mätas i termer av AI-kraft – vår förmåga att använda AI på ett ansvarsfullt sätt i näringslivet och i den offentliga sektorn. Därför är det oroande att Sverige hamnar på 17:e plats Globalt AI-index, som jämför 62 länders investeringar, innovation och adoption av AI. Sveriges ställning behöver bli starkare.
Andra länder har förstått behovet. Kina har planer på att bli världsledande inom AI och står hittills för 61 procent av alla AI-relaterade patent globalt. AI:s verkliga hemland är USA. År 2023 investerades motsvarande 710 miljarder kronor i USA:s privata AI-sektor. I Kina var motsvarande investeringar 85 miljarder och i EU och Storbritannien 117 miljarder.

Innovationer baserade på AI kommer att skapa nya företag och jobb, men risken är att dessa hamnar i andra delar av världen om vi inte vänder trenden.

Andra har gjort sin hemläxa: Kanada investerar bland annat närmare 16 miljarder kronor i datorkraftsinfrastruktur för AI. Innovationer baserade på AI kommer att skapa nya företag och jobb, men risken är att dessa hamnar i andra delar av världen om vi inte vänder trenden.
Sveriges förmåga till nytta av AI kräver tillgång till en spänstig och säker digital infrastruktur med allt från fiber, 5G, datacenter, dator- och lagringsresurser, plattformar och molntjänster. Ledande länder investerar stort i den digitala infrastrukturen, vilket även Sverige och EU behöver göra.

Foto: Jessica Gow/TT

Regeringen har tagit några initiativ för att stärka förmågan: AI-uppdraget och arbetet med en ny digitaliseringsstrategi. Andra har också bidragit, som AI Sweden och Wallenbergs WASP-satsning på AI-forskning. Det räcker dock inte.

Här är fem förslag från Techsverige om hur regeringen kan bidra till att låsa upp AI:s kraft för förnyad svensk konkurrenskraft:

1. Dataåtkomst ökar AI-kapaciteten.

Sverige utmärker sig genom att ha stora mängder högkvalitativ data, men data behöver göras ansvarsfullt tillgänglig för AI. Regeringen bör verka för en gemensam datapool för att underlätta tillgången till data i både offentlig och privat sektor. Det kan fungera som en pålitlig tredje part för att vidarebefordra data till parter som behöver neutral lagring.

2. Tillgång till datorkraft för AI.

God tillgång till hållbar datorkraft är avgörande. Avancerade AI-applikationer kan vara beräkningskrävande, och datacenter blir en kraftfull del av Sveriges digitala infrastruktur. Därför behöver regeringen i samarbete med näringslivet skapa rätt förutsättningar för tillgång till hållbar datorkraft.
Regeringen bör snabbt utreda framtida behov och ta fram en handlingsplan så att tillgången till datorkraft inte blir en flaskhals för innovation och avancerade AI-tillämpningar inom områden som välfärd, hållbarhet och klimat.

3. Ge efterlevnadsstöd.

EU:s AI-förordning träder nu successivt i kraft. Många frågor kommer att väckas i samband med introduktionen. För att minska osäkerheten och skapa en möjliggörande miljö för ansvarsfull användning av AI välkomnar vi vägledning och stöd för efterlevnad av förordningen från ansvariga myndigheter. Regeringen bör inrätta en AI-myndighet, med ett enhetligt uppdrag, som kan ge vägledning och främja.

Regeringen bör införa skattelättnader för användning och utveckling av AI.

4. Investera och främja AI-användning i företag.

Regeringen bör införa skattelättnader för användning och utveckling av AI, såsom ett skatteavdrag på 50 procent (med ett tak) för att öka tillgången till datorkraft. Efter root och root behövs ett ”GPU-avdrag”, efter de kraftfulla grafikprocessorer som används för AI-beräkningar – så att fler, särskilt små och medelstora företag, kan öka sin innovationskraft med hjälp av AI. Inför även ett förstärkt forskningsavdrag (det så kallade FoU-avdraget) med fokus på AI för de forskningsintensiva företagen.

5. AI-kompetens för Sverige.

AI bör integreras i hela utbildningssystemet, från grundskolan till högre utbildning. Regeringen borde inrätta ett “AI-utbildningslabb” för att förbättra grund- och gymnasieutbildningen med evidens och smart teknik.
Dessutom bör särskilda resurser avsättas för att integrera AI-perspektiv i befintlig och ny utbildning på eftergymnasial nivå. Talangattraktion och goda förutsättningar för arbetskraftsinvandring är avgörande för att attrahera internationella tekniktalanger och regeringen behöver säkerställa ett snabbspår för arbetstillstånd och en nationell talangstrategi.

Regeringen har nu både en möjlighet och ett ansvar att visa vägen så att vi som land löser in kraften i AI för förnyad global konkurrenskraft. Det kommer att vara avgörande för vårt fortsatta välstånd.
Läs fler artiklar från DN Debatt.

Lämna ett svar