Samhällsbyggnad i Örebro i en kristdemokratisk framtid – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Kristdemokraterna har lyft fram de områden där man vill se förändring och förbättring i framtidens Örebro.

Öppna bilden i helskärmsläge

Bild: Janerik Henriksson/TT

I Örebro kommun har Kristdemokraterna lanserat ett ambitiöst samhällsutvecklingspaket, “Pulsande stad med levande landsbygd”. Detta paket, som innehåller 70 policyförslag, är resultatet av flera månaders noggrann forskning och diskussion. Men vad betyder våra förslag för Örebro?

Sedan början av 2024 har vi kristdemokrater med uppdrag i nämnder och styrelser diskuterat, “vättat och stöttat” massor av förslag och idéer. Flertalet studiebesök, samtal med medborgare och avstämningar med professionen har genomförts för att få så breda, visionära och korrekta underlag som möjligt.

Annons

Det här paketet är inte bara en samling förslag, det är en vision för Örebro. Det handlar om att skapa en levande stad och en levande landsbygd, bygga för fysisk aktivitet och satsa på kultur, fritid och friluftsliv. En stad där vi bor med – inte bredvid – varandra.

Annons

Det är bättre att byta ut rör, vägar och belysning innan de börjar läcka, bilda gropar eller slutar lysa.

Paketet innehåller cirka 70 förslag fördelade på sju områden: Den pulserande staden, Trädgårdsstaden, Ta tag i infrastrukturen, Med naturen runt hörnet, Fritid, friluftsliv, samhällsliv, Samskapande kultur, Klimat och miljö. Nyfiken? På Kristdemokraterna i Örebros Facebooksida presenterar jag paketet i en kortfilm. Allt finns också att läsa på vår hemsida,

Finns det utmaningar i Örebro? Absolut. Vi måste komma till rätta med den underhållsskuld som finns inom VA, belysning och vägnätet i kommunen. Om vi ​​investerar nu förhindrar vi behovet av att “lappa och fixa” i framtiden, vilket minskar kostnaderna i längden. Det är bättre att byta ut rör, vägar och belysning innan de börjar läcka, bilda gropar eller slutar lysa. På så sätt förvaltas örebrobornas skattepengar på ett klokt sätt, vilket vi gjorde genom att pressa till 30 miljoner kronor i vårt budgetalternativ för Örebro kommun.

Avslutningsvis vill vi särskilt lyfta fram att sju av tio familjer vill bo i småhus, därför måste fokus i bostadsbyggandet vara att frigöra fler tomter för att kunna förverkliga drömmen om att äga ett eget småhus. Att både äga och förvalta sin egen bostad är en dröm som är för avlägsen för många. Det vill vi ändra på.

Annons

Susanne Lindholm Henningsson (KD)

kommunalråd i opposition, Örebro

Susanne Lindholm Henningson (KD).Susanne Lindholm Henningson (KD).

Öppna bilden i helskärmsläge

Bild: Privat

Lämna ett svar