Barnen delas upp i mindre grupper – hufvudstadsbladeta0ed1cfb dffe 4af6 a54e 64a79e2c7d5a

… om Karolina Wallströms (L) och Mats-Olof Liljegrens (L) svar i NA 12 juni.

Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Tack Karolina Wallström (L) och Mats-Olof Liljegrens (L) för ditt svar på vårt svar om antalet barn i barngrupper.

När det gäller ditt svar inser vi att det dock finns vissa saker vi behöver förtydliga och ifrågasätta. För det första har du misstolkat pudelns kärna. Vi anser inte att antalet barn i en barngrupp är problematiskt inom våra förskolor.

Det vi försökte förklara, och som säkert andra förstod, är följande: Skolverkets riktmärke handlar om storleken på barngrupper – “där barnet tillbringar större delen av dagen”. Det finns helt enkelt ingen anledning för oss att kontrollera det. Vi kommer inte att visa hela vår hand, utan har fullt förtroende för de som är i vår verksamhet att organisera det. Vissa grupper jobbar för att bli lite större medan andra behöver vara små.

Annons

Enligt Skolverkets utbildningsråd är det upp till rektor att organisera sin verksamhet och det finns inga rekommendationer angående storleken på institutionerna, vad man pratar om. Det är fel att likställa antalet barn på en avdelning med antalet barn i en barngrupp. Avdelningstillhörighet handlar om att ha en krok, en hylla och ett boende. Det har ingenting att göra med de grupper barnen tillbringar större delen av dagen i. Barnen delas regelbundet in i mindre grupper utifrån olika parametrar.

Annons

Det är dock lite förvånande att det inte nämns i din budget för 2025.

Att man nu börjat driva frågan om att införa ett maxtak, eller riktmärke från Skolverket, i förskolan är knappast förvånande. Det är i linje med andra partiers vilja i oppositionen. Det är dock lite förvånande att det inte nämns i din budget för 2025. Men det är klart att att vilja skriva på någons näsa och visa med hela handen kanske inte är något man vill skylta med.

För det andra ifrågasätter vi ditt påstående att vi skulle “komma till överenskommelse” om “det här” efter Liberalernas informationskampanj.Vi förstod inte riktigt vad du menade men faktum är att ingenting från Liberalerna har ökat vår förståelse för vilken fråga som helst, du skriver dock att våra investeringar går i rätt riktning och det tackar vi för, utan att på något sätt öka vår insikt om något som är helt självklart för oss.

Vi vill dock passa på att än en gång tacka alla fantastiska människor i vår verksamhet. Att vi tar till oss och lyssnar på dem i branschen är helt klart. Tack vare deras insatser har ett antal positiva beslut tagits. Som vi säger; de bästa besluten fattas efter input från de berörda.

Annons

Vårt mål är att skapa lika förutsättningar för alla barn innan skolstart, i en trygg och lekfull lärmiljö.

Annons

Vi satsar på förskolan. Trots volymminskningar sker ingen minskning av resurserna. I praktiken innebär det att vi får ytterligare 27 miljoner kronor för kvalitetshöjningar inom våra förskolor.

Vi är medvetna om de utmaningar som finns inom vissa områden, men det har inget att göra med antalet barn i barngruppen. Vårt mål är att skapa lika förutsättningar för alla barn innan skolstart, i en trygg och lekfull lärmiljö. För alla barns möjligheter att följa sina drömmar och bygga sin framtid. Men det betyder inte att förskolor ska eller kan organiseras på exakt samma sätt. Vi anser, och lagen bevisar, att de som står förskolornas organisation närmast ska bestämma hur organisationen uttrycker sig.

Jimmy Nordengren (C)

kommunfullmäktige och rotelansvar förskola och skola

Sarah Dickens (M)

ordförande förskolenämnd

Unnur Tryggvadóttir Nordell (S)

vice ordförande Förskolenämnden

Lämna ett svar