Centerpartiet: Avskaffa badförbudet i Stockholms innerstad


Vid Liljeholmskajen, och längs hela Årstavikens södra strand, är badförbud. En varm och solig dag i juni är bryggorna fortfarande fulla av folk, många simmar och badar.
– Folk har badat från “Solbryggan” i 15 år, vi måste titta på hur stockholmarna gör. Det är mycket bryggor men inga badstegar, bara obekväma räddningsstegar, säger Jonas Naddebo.

Centrum i Stadshuset vill få 175 nya badstegar på plats runt om i staden och pekar ut 23 platser som är lämpliga för att bygga badplatser.
– Där det är problem med båttrafiken kan man lägga bojar runt badplatsen och göra den säkrare.

Efter dippen med Liljeholmskajen i bakgrunden.  Det är många människor på

Foto: My Matson

I dag mäter Miljöverket bara vattenkvaliteten vid stadens officiella strandbad, men i somras mätte Centrum även vattenkvaliteten på andra platser i staden.
– Det är absolut simbart på de flesta ställen, säger Jonas Naddebo.
Även i Hammarby sjöstad?
– Det har varit diskussioner om att lägga ner en dränkbar pool där, men den verkar sitta långt efter. Det är – som på så många ställen längs stadens kajer – gammal industrimark. Men ofta är det inte vattnet som är skadligt utan bottensedimentet, och det behöver man inte röra.

91a4443d 52d4 4f31 9ecb bf0b78c6421e

Foto: My Matson

Badfrågor – som hanteras av flera förvaltningar – fastnar ofta i byråkratin, säger Jonas Naddebo. Centerpartiet vill ha en samordnare, en vattengeneral.
Han får som han vill.
– Jag blir också kommunalråd och trafiknämnden ska ansvara för samordningen, vi är med i den här frågan, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Det finns 33 i Stockholms stad allmänna strandbadplatser längs Mälarens stränder, Saltsjön och i mindre sjöar.
– Det kommer mer. För två år sedan gjorde vi en undersökning där vi identifierade 32 platser som kunde bli badplatser. Två av dessa har realiserats: Herrängens bro och Vinterviken, säger Strömgren.
Även bastufrågan anser han är i stort behov av samordning.
– Det finns många föreningar i Stockholm som vill öppna bastur, förhoppningen är att vi ska kunna lösa det.

Men vill du häva det generella badförbudet?
– Vi har tagit bort den i Rålambshovsparken och Hornsbergs strand. Men vi måste se till helheten, hamnens intressen – vi vill inte att folk simmar på Finlandsfärjorna – och vattenkvaliteten, säger Lars Strömgren.

Mätningar av vattenkvaliteten görs på fler ställen än tidigare redan i sommar och staden arbetar med att rusta upp vatten- och avloppssystemet. I dag, om det regnar mycket, innebär det att avloppsvatten ibland måste spolas ut i Mälaren.

Jenny, en specialutbildad border collie, jobbar för Stockholms stad genom att valla bort gäss från stränder.

Foto: Charles Carr

Ett annat problem är föroreningar från fåglar, särskilt kanadagäss och vitkindade gäss, vilket gör att vissa badplatser behöver stängas då och då.
Staden prövar olika lösningar. Under tio veckor i sommar ska drönare valla gäss från tre olika stränder. Och det nya vapnet mot gässen – den specialtränade border collien Jenny – ska skrämma bort gässen från grönområden vid badplatser.
Vad händer om du bryter mot badförbudet och blir ertappad?
– Polisen har möjlighet att bötfälla personer som trotsar badförbudet, men i praktiken tycker jag att det är ovanligt. Det är rimligt att polisen prioriterar personer som är riktiga kriminella, säger Lars Strömgren.

Fakta.Badvattenkvalitet

Badvattnet på stadens 33 allmänna badplatser kontrolleras regelbundet av miljöförvaltningen.

18 av Stockholms allmänna badplatser klassas som EU-bad eftersom de i snitt har över 200 badare per dag.

Två olika typer av bakterier analyseras. Dessa indikerar om det har skett någon form av förorening av vattnet, till exempel ett avloppsutsläpp eller avföring från gäss.

Utifrån bakterieinnehållet klassas vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkningar eller otjänligt.

Badvattenkvaliteten vid strandbadet är generellt sett bra.

Lämna ett svar