66 miljoner liter bajsvatten i Mälaren | Sverige


640@60
Förra året släpptes totalt 66 000 kubikmeter orenat avloppsvatten ut i Mälaren.

Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅ

Förra året släpptes totalt 66 000 kubikmeter orenat avloppsvatten ut i Mälaren, enligt beräkningar från Stockholm Vatten och Avfall som Svenska Dagbladet tagit del av. Det motsvarar 66 miljoner liter eller ungefär 26 fyllda 50-metersbassänger.

Utsläppet kallas översvämning. Det är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs när ledningsnätet eller reningsverket blir överbelastat, till exempel vid kraftigt regn eller snösmältning, när det kommer mycket vatten på kort tid.

– Överbryggning är som en säkerhetsventil när systemet är fullt. Det är inte önskvärt, men det är det mindre dåliga alternativet, säger Joakim Pramsten, chef för utredningsenheten på Stockholm Vatten och Avfall, till tidningen.

Risk för magbesvär och diarré

Avloppsvattnet kan ge upphov till både övergödning i havet och smittspridning bland människor, bland annat i form av magsjuka och diarré orsakad av E.coli-bakterier som finns i avföring.

– Ett enstaka skyfall ger en tillfällig dos avföring i vattnet, som försvinner inom en till två veckor. Sedan har andra mikroorganismer ätit upp bakterierna, säger Anders Lundin, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Stockholms stad till SvD.

Stockholms stad gör regelbundna tester av badvattnet för att kontrollera kvaliteten. I dagsläget avråder staden från bad sju stränder.

Lämna ett svar