Psykisk misshandel måste tas på allvar – hufvudstadsbladet094ad1c9 a36a 4ae7 9c3b f4c9c68e3b67

I samhället pratas det mycket om fysiskt våld och dess konsekvenser. Vi ser bilder på blåmärken och skador, vi hör historier om övergrepp och vi fördömer förövarna. Men det finns en annan form av våld, en tystare och mer lömsk form, som inte lämnar några synliga spår utan orsakar djupa, långvariga ärr: psykisk misshandel.

Psykisk misshandel är en osynlig epidemi som drabbar tusentals människor varje år. Det visar sig genom minskande blickar, hånfulla uttryck, manipulativt tonfall och ständigt ifrågasättande. Förövaren använder subtila men effektiva metoder för att bryta ner offret, som så småningom börjar tvivla på sitt eget värde och verklighetsuppfattning.

Även om denna form av övergrepp är lika skadlig som fysisk misshandel, får den mycket mindre uppmärksamhet. Detta måste förändras. Vi måste börja prata öppet om det tysta våldet och lära våra barn att känna igen och motstå det. För att skydda så många som möjligt från att falla offer för dessa förövare krävs en gemensam insats från hela samhället.

För offret betyder mental missbruk en nedbrytning av självkänsla och självförtroende. Det skapar en konstant känsla av otillräcklighet och tvivel. Offret börjar tro att de förtjänar den behandling de får, att de är värdelösa och att ingen annan skulle kunna älska dem. Detta sammanbrott leder ofta till allvarlig psykisk sjukdom, inklusive ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Sömnlösa nätter fyllda av ångest, en konstant känsla av oro och en tjatande rädsla som aldrig riktigt försvinner blir en del av vardagen. Offret kan börja isolera sig från vänner och familj, inte för att de vill, utan för att de skäms och tror att de inte förtjänar bättre. Detta sociala tillbakadragande förstärker känslor av ensamhet och hopplöshet.

Trots dessa allvarliga konsekvenser är det många som inte förstår eller erkänner den skada som psykisk misshandel kan orsaka. Det beror bland annat på att samhället saknar tillräcklig kunskap om denna form av våld. Vi måste därför utbilda både barn och vuxna om vad psykisk misshandel innebär och hur man känner igen tecknen.

Utbildning är nyckeln. Skolor bör införa undervisning om psykisk hälsa och relationer från tidig ålder. Barn och unga behöver lära sig vad som är acceptabelt beteende i en relation och vad som inte är det. De måste veta att de har rätt att säga ifrån och att de förtjänar att bli behandlade med respekt.

Men det räcker inte att bara utbilda de unga. Föräldrar, lärare och andra vuxna som barn ser upp till måste också vara medvetna om tecknen på psykisk misshandel. De måste vara redo att agera när de ser någon komma till skada. Samhället som helhet måste bli bättre på att stödja offer och ställa förövarna till svars.

Socialtjänst och familjerätt spelar en avgörande roll i detta arbete. De behöver få mer kunskap om psykisk misshandel för att kunna identifiera och förstå tecknen på manipulation och kontroll. Utbildning och träning för dessa yrkesverksamma är avgörande för att de ska kunna stödja offren och ingripa effektivt. En manipulativ förälder kan ofta presentera en helt annan bild för myndigheter än den verkliga, vilket gör det svårt för dessa myndigheter att agera korrekt utan rätt verktyg och kunskap.

Det räcker nu. Vi måste säga ifrån och kräva förändring. Vi kan inte längre blunda för det tysta våldet. Vi måste ge offren en röst och de verktyg de behöver för att ta sig ur destruktiva relationer. Vi måste skydda våra framtida generationer från att falla offer för dessa förövare.

Psykisk misshandel är ett komplext och utbrett problem, men genom att öka medvetenheten och utbildningen kan vi börja bryta dess grepp om samhället. Vi kan ge offer en röst och de verktyg de behöver för att ta sig ur destruktiva relationer. Och viktigast av allt, vi kan förhindra framtida generationer från att falla offer för detta tysta våld.

Låt oss tillsammans arbeta för ett samhälle där psykisk misshandel inte längre tystas ner utan erkänns och bekämpas med samma allvar som fysiskt våld. Låt oss ge alla människor, oavsett ålder eller bakgrund, möjligheten att leva fria från rädsla och förnedring. Det är dags att ta det tysta våldet på allvar och agera för en säkrare framtid för alla.

Fredrik Andersson
Vålds- och jämställdhetsanalytiker

Lämna ett svar