Trafikverket tror inte tunnlar under Öresund löser tågproblem2cc81928 eb8c 4764 a00b 450a46c44e38

Nya förbindelser över Öresund har länge varit en het fråga då Öresundsbron blir allt mer belastad. Trafikverket presenterade i måndags en rapport som tittade närmare på kapacitet och övertalighet för transporter över Öresund. Ordet övertalighet definieras som att det vid störningar finns en alternativ transportväg.
– Vår huvudslutsats är att kapaciteten på Öresundsbron är tillräcklig fram till 2050 för både väg och järnväg. Först måste vi ta tag i restriktioner på mark, säger Lars Brümmer, utredningsledare, region syd, Trafikverket.
Det har redan kommit tre förslag om att bygga undervattenstunnlar mellan antingen Helsingborg och Helsingör, Landskrona och Köpenhamn eller Malmö C och København H.

Trafikverket tar inte ställning varken för eller emot något av projekten, men säger att relationerna inte fullt ut löser de utmaningar som finns på ett effektivt sätt.
– Förslagen löser inte alla utmaningar vad gäller kapacitet och övertalighet. Det är också i grunden väldigt olika förslag, vilket gör att de inte är direkt jämförbara. Vi skulle behöva titta närmare på detta, men då tillsammans med den danska sidan. Trafikverket behöver få ett bilateralt uppdrag där även danska myndigheter är inblandade, annars går arbetet trögt.
På kort sikt man kan se att det största kapacitetshindret är gränskontrollerna på svensk sida. Det innebär att du inte kan nå maxkapaciteten på ytterligare fem persontåg per timme på sträckan.
Viktigast är dock att bygga ytterligare två spår mellan Hässleholm och Lund för att utöka kapaciteten på järnvägen i södra Sverige. Därefter bör järnvägens kapacitet norr om Hässleholm byggas ut.
Dessa åtgärder föreslås ske innan infrastrukturen byggs ut över Öresund, vare sig det är med hjälp av en undervattenstunnel eller inte.
– När det gäller övertalighet har vägsystemet stor möjlighet till andra vägar. Speciellt om du ska långt över Öresund. Du kan åka mellan Helsingborg och Helsingör, ta bron eller åka direkt till Tyskland med färja. Men för järnvägen är det inte så enkelt. Speciellt för godståg, säger Lars Brümmer och fortsätter:
– Bortom 2050 ser vi att vi behöver utveckla kapaciteten över Öresund, i första hand för järnvägen. Det kommer kanske att ta 20 år att utreda och bygga. Därför är det viktigt att denna process påbörjas inom kort. Det är viktigt att fortsätta utreda behovet av transporter över Öresund.

Transport över Öresund

● Trafikverket har på uppdrag av regeringen utrett kapacitet och redundans för transporter över Öresund. Analysen omfattar både persontrafik och godstrafik, på både väg och järnväg.

● Trafikverket bedömer att Öresundsbron har mycket god kapacitet för vägtrafik och god kapacitet för järnvägstrafik fram till omkring år 2050.

● Vägen och infrastrukturen på land anses vara den största kapacitetsbegränsningen för den nuvarande Öresundsförbindelsen just nu.

Källa: Trafikverkets rapport Kapacitet och redundans för transporter över Öresund

Lämna ett svar