Bajsvatten släpptes ut i Mälaren och Saltsjön: ”Ohälsosamma bakterier”76023ed8 7da8 4883 a176 1d1befe147d7

Förra året släpptes 100 000 kubikmeter avloppsvatten ut i sjöar och vattendrag runt Stockholm. Den är på 100 miljoner liter och motsvarar ungefär 40 fyllda 50-metersbassänger. En större del hamnade i Mälaren och Salt Lake.
I samband med kraftiga regn klarar inte ledningsnätet, som transporterar vatten till reningsverken, den stora mängden vatten. För att förhindra översvämningar i staden måste vattnet svämma över. Det innebär att regnvatten och orenat avlopp släpps ut i sjöar och vattendrag.
– Det är viktigt att den här bräddningsfunktionen finns, annars tar vattnet andra vägar och orsakar översvämningar. Det är en kontrollerad och inbyggd säkerhetsventil, säger Linda Evjen, utredningsingenjör på Stockholm Vatten och Avfall.

Översvämningar kan också uppstår när rören är blockerade. Täppan kan orsakas av att skräp spolas ner i toaletten.
Varför släpps orenat avloppsvatten ut på detta sätt?
– När systemet byggdes gjordes bedömningen att det är bättre att släppa ut det i sjöar och vattendrag för att minska risken för skador på egendom. Det är ingen bra lösning, men det är den minst dåliga lösningen.
Vad händer då med avloppsvattnet?
– Vattnet innehåller kväve och fosfor som förbrukas av växterna. Kväve kan också lösas upp i luften. Sedan späds resten ut och blir mindre koncentrerat.
Stockholms vatten och avfall arbetar för att minska antalet översvämningar. Man försöker bland annat bygga ut avloppsnätet för att kunna ta hand om mer vatten och bygga dagvattenmagasin så att regnvattnet inte belastar nätet. Och som boende kan du också hjälpa till på olika sätt.
– Du kan vattna dina växter med regnvatten och det är viktigt att använda toalett och avlopp på rätt sätt. Du behöver bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Om andra saker som våtservetter spolas ner finns det risk för att en stoppning i ledningen orsakar svullnad.

Dyningarna kan också påverka badvattenkvaliteten. Stockholms stad avråder från att bada vid sju olika stränder just nu.
– Det kan absolut föra in ohälsosamma bakterier i vattnet. Som privatperson bör man tänka på att inte bada direkt efter intensivt regn, säger Evjen.

Lämna ett svar