Samhället står inför stora utmaningar – hufvudstadsbladeta77025227556ea3adcea8016e174e370b00d4a43

Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Särskilt när det gäller efterdyningarna av pandemin, det pågående kriget i Ukraina, konflikten mellan Hamas och Israel, klimatkrisen och inte minst gängkriminaliteten med det våldsamma kapital vi ser här i Sverige. På grund av detta kan vi se följande:

– Ett angrepp på demokratin i Sverige och i vår omvärld.

– En ökad spridning av desinformation.

– Ett försämrat säkerhetsläge i Sverige som sannolikt kommer att pågå under en längre tid, där utländska regimer i vissa fall är inblandade enligt Säpo.

– Att förtroendet mellan medborgarna och tryggheten i Örebro län har minskat enligt uppföljning av Örebro läns regionala utvecklingsstrategi.

– Dessutom kan vi ana en ökad misstro mot politiker och en tvekan om att skapa en positiv samhällsutveckling.

Annons

Kulturnämndens uppdrag i Region Örebro län är att brett värna om demokratin, öka förtroendet och stärka demokratins värdegrund i samhället. Nämnden ska bidra till byggandet av ett demokratiskt samhälle. Konst och kultur är helt enkelt ett av demokratins huvudvapen.

Annons

När jag gick in i politiken för sju år sedan var mitt mål att driva hållbarhetsfrågor som klimat- och miljöfrågor. Sedan kom pandemin och Ukrainakriget. Demokrati, frihet och människors lika värde blev återigen viktiga frågor att driva. Frågor som vi nästan tar för givna. Om vi ​​inte har demokrati som bas i vår miljö kan vi till exempel inte driva klimatfrågan, som är en internationell fråga, effektivt. Det känns lite som att göra den “demokratiska värnplikten”.

Kultur är ett av regionens kärnuppdrag.

För åren 2024 och 2025 har vi en utmanande budget där kulturnämnden har i uppdrag att hitta effektiva lösningar inom administrationen och även maximera samhällsnyttan av de medel vi delar ut. Ledningen gör ett fantastiskt jobb.

Vi måste kunna gasa och bromsa samtidigt. Målet är att nå fler medborgare i hela länet, eftersom kultur är till för alla självständiga bakgrunder.

Särskilt fokus kommer att ligga på personer med sämre socioekonomiska levnadsvillkor samt barn och unga.

Vi vill fortsätta att stödja civilsamhället och på det sättet stärka samhällsekonomin.

Kulturnämnden ska verka för en fortsatt stark folkbildning i länet. Genom folkbildning och samarbete med civilsamhället kan vi bidra till många människors engagemang. På så sätt kan vi förhindra att antidemokratiska krafter får fotfäste i vårt land eller i våra folkvalda församlingar.

Annons

Annons

Kultur är ett av regionens kärnuppdrag. Regionen får ta del av de statliga pengar som regeringen avsätter genom kultursamverkansmodellen och regionens kulturplan. Våra partners inom samverkansmodellen kommer även fortsättningsvis att vara viktiga.

Jag sätter mitt hopp till alla goda krafter inom civilsamhällets organisationer i Örebro län, såsom kultur och föreningsliv, studieförbund, församlingar och inte minst i den yngre generationen.

Jag vill samtidigt rikta ett stort tack och en trevlig fortsättning på sommaren till alla er i Örebro län som kämpar för ett bättre samhälle och stöttar de goda krafterna!

Frank Tholfsson (C)

ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd

Lämna ett svar