Qlife participates research trial for people living with PKU and gets positive data


Siemens Xcelerator – påskyndar din digitala transformation

– Förutom att bygga nya nätverk är målet att ta ut 20 procent mer kapacitet från det nätverk vi redan har, med hjälp av digitala lösningar, säger Anne Nysæther.

Hon är vd för Elvia, som är Norges största regionala nätbolag och ansvarar för att nästan två miljoner människor i Oslo, Innlandet, Akershus och Østfold har el i sina uttag.

Runt om i världen ökar efterfrågan på energi stadigt under de närmaste decennierna. I Norden som helhet väntas elförbrukningen stiga med cirka 70 procent fram till 2040. I Sverige är behovet ännu större – här väntas elförbrukningen nästan fördubblas fram till 2040.

Av miljöskäl måste även tillskottet av el i första hand komma från förnybara energikällor, som vatten, vind och sol. I Norge och Sverige är det mesta av elen som används redan förnybar och allt fler av de fossila energikällorna som används inom till exempel transportsektorn ersätts med förnybar el. Men energiomställningen handlar inte bara om elektrifiering, påpekar Anne Nysæther:

– Det handlar också om att utveckla samhället. Vi måste underlätta ny industri, nya affärer och värdeskapande, och det gör vi genom att koppla oss smartare. Den hållbara lösningen, både för ekonomin och för vår natur, är att vi inte bygger ut mer än nödvändigt utan istället utnyttjar elnätet maximalt och ger kunderna tillgång till elnätet så snabbt som möjligt.

Anne Nysæther säger att energiomställningen inte bara handlar om elektrifiering, utan också om att utveckla samhället – och att underlätta ny industri och näringsliv.
Anne Nysæther säger att energiomställningen inte bara handlar om elektrifiering, utan också om att utveckla samhället – och att underlätta ny industri och näringsliv.

Ökad kapacitet – utan utökade elnät

Tillskottet av el som krävs i framtiden är större än vad elnäten idag har kapacitet att transportera. Precis som i många andra branscher är lösningen digitalisering, konstaterar Anne Nysæther.

I samarbete med Siemens utvecklar Elvia därför digitala lösningar för att driva elnät. Syftet är just att öka kapaciteten i näten. En viktig del i det arbetet är att använda mjukvara för att samla in och bearbeta data om hur nätverken används. Genom bättre insikt – och överblick – kan belastningen på nätverket öka, och det kan användas närmare sina fysiska gränser.

– En av våra stora utmaningar är att vi måste hantera stora mängder data och information i en helt annan skala än tidigare, säger hon.

För att lösa det problemet inledde det norska nätföretaget ett samarbete med Siemens, en global jätte med spetskompetens inom smarta lösningar och ny teknik.

– Norge och de nordiska länderna ligger väldigt långt fram när det gäller att testa innovativa sätt att driva elnät. Utvecklingen här går väldigt snabbt, säger Magnus Törrönen som är chef för Grid Software på Siemens Northern Europe, och fortsätter:

– Vi utvecklar mjukvaruprodukter och tjänster som syftar till att påskynda den digitala omvandlingen av elnät och göra dem mer flexibla och autonoma.

Mjukvaran som Siemens nu utvecklar tillsammans med Elvia visualiserar vad som händer i elnätet.

– Vårt mål är att bidra till att klara energiomställningen med smart mjukvara. Vi kopplar ihop den verkliga världen med det digitala för att skapa flexibla lösningar, säger Magnus Törrönen.

Bygga för framtiden

Ett av Elvias behov är att kunna se när förbrukningen i nätet är som högst. Lösningen är mjukvara, från bland annat Siemens, som gör det möjligt att skapa en “digital tvilling” av elnätet.

En digital tvilling är en digital kopia av en fysisk produktionsmiljö, i detta fall ett elnät. Den kan användas för att simulera processer – som att öka kapaciteten och transportera mer el genom nätet – för att identifiera flaskhalsar och se andra potentiella problem och utmaningar.

– Det här är nästa nivå av nätverksdrift, och det kräver ett nytt systemstöd. Vi insåg att vi måste bygga ett system för framtiden, inte bara bygga på det vi hade. Vi behövde skapa något som kunde hantera mycket mer och komplex information, och som kunde arbeta självständigt med den informationen, alltså automatiskt anpassa sig, säger Anne Nysæther.

Sänker trösklarna

Det nya systemet är baserat på Siemens SaaS-produkten, Gridscale X LV Insights, som är en del av Siemens Xcelerator-portföljen. Den är utformad för att automatisera processer och hantera nätverkskomplexitet. Samarbetet ger också Siemens värdefull insikt i kundernas behov.

– Både energiomställningen och den digitala transformationen leder till stora och komplexa förändringar som kräver ett helt nytt ekosystem och mer samarbete mellan leverantörer och industri, förklarar Magnus Törrönen.

Han menar att många företag saknar kompetens och system för att delta i den digitala våg som sveper över energimarknaden. Siemens vill sänka tröskeln och underlätta övergången genom lanseringen av Siemens Xcelerator, både på energimarknaden, fastigheter och industri.

– Målet är att öka takten i den digitala transformationen genom att göra innovation enklare och mer tillgänglig för våra kunder. Man kan börja i liten skala och sedan lägga till nya, smarta moduler i takt med att organisationen mognar digitalt, säger Magnus Törrönen.

Samarbeten även i Sverige

Ett annat exempel är det samarbete (co-innovation) Siemens idag har med Ellevio, som är Sveriges näst största elbolag med närmare en miljon kunder.

– Vår önskan är att vara så nära våra kunder som möjligt och utveckla ny funktionalitet som ligger i linje med elnätsägarnas behov och prioriteringar, säger Sofia Bergqvist, affärsområdeschef på Siemens Grid Software Sweden.

Sofia Bergqvist, som är affärsområdeschef inom Siemens Grid Software Sweden, lyfter fram närvaron för kunderna som viktig för att utveckla ny funktionalitet.
Sofia Bergqvist, som är affärsområdeschef inom Siemens Grid Software Sweden, lyfter fram närvaron för kunderna som viktig för att utveckla ny funktionalitet.

Samarbetet avser en ny funktion för Dynamic Line Rating (DLR) som ska möjliggöra en effektivare användning av nätet och öka överföringskapaciteten.

– Vi är så glada över det fördjupade samarbetet med Ellevio kring DLR. Det är också uppenbart vilket värde denna mjukvara skulle kunna skapa då den möjliggör ökad överföring av kraft till Ellevios kunder när de behöver det som mest, säger Sofia Bergqvist.

Siemens Xcelerator – påskyndar din digitala transformation

Lämna ett svar