Sakägare i Galmsjömyran borde erbjudas juridiskt ombud – hufvudstadsbladet


Öppet brev till MPD, Sandvikens kommun och Svea Skog.

OX2 har tagit över huvudansvaret för vindkraftsprojektet Galmsjömyran. De har nu startat uppsökande verksamhet direkt med enskilda intressenter som de anser vara mest berörda. De kommer att vilja ha dessa dialoger inför öppet hus som de informerat om kommer att hållas i december.

LÄS VÅRA ARTIKLAR OM VINDKRAFTSPLANEN I GALMSJÖMIRAN

OX2 har meddelat att de kommer att utgå från incitamentsutredningens förslag, men i vilken utsträckning är mycket osäkert. Det är också högst oklart vilka skyldigheter jag som målsägande har att delta i en dialog.

Jag kräver att MPD, Sandvikens kommun och Svea Skog ser till att alla enskilda målsägande erbjuds ett juridiskt ombud att företräda dem i dessa inledande förhandlingar. Det kravet är helt i enlighet med det medborgarförslag som lämnades till Sandvikens kommun 2022.

Att planeraren får agera direkt mot enskilda intressenter utan insyn eller kontroll från vare sig MPD, kommunen eller Svea Skog är helt oacceptabelt.

Jennie Johansson, delägare, ägare av Gläntan, fastighet Grundsjön 3:3

Lämna ett svar