Tidigare utbildningsministern Jan-Erik Wikström död


Under sin tid som utbildningsminister (1976-1982) var Jan-Erik Wikström känd på Regeringskansliet för att vara snabb i takt. Han sprang mot trappan istället för att vänta på den långsammare hissen.
Och tempot har varit påtagligt under Jan-Erik Wikströms långa karriär. Han började sin politiska karriär som medlem i Folkpartiets ungdomsförbund och 1964 valdes han in i partiets styrelse. Han satt i flera år som riksdagsledamot och blev utbildningsminister med ansvar för kulturfrågor 1976. Den posten hade han i sammanlagt sex år i både Torbjörn Fälldins och Ola Ullstens regeringar.

Utöver de politiska uppdragen Jan-Erik Wikström var ordförande i Immanuelskyrkan, Sveriges Radio, Opera och Drama. Han arbetade även som bokförläggare, där han lärde känna Martin Luther King och gav ut flera av hans böcker. Jan-Erik Wikström var värd för människorättskämpen flera gånger när han besökte Sverige.

Jan-Erik Wikström fotograferad 2022 i Immanuelskyrkans kyrkorum med sitt varma röda holländska tegel.

Foto: Paul Hansen

Jan-Erik Wikström var troende och en stor bidragande orsak till att Immanuelskyrkan med omnejd i Stockholm kunde byggas under 1970-talet. I en intervju med DN 2022 sa han att en av kyrkans främsta uppgifter var att få människor att ta ansvar för sina medmänniskor.
Läs mer:
Jan-Erik Wikström efterlyser Sveriges samvete

Lämna ett svar