Artipelags nya solrosutställning är tunn som sockervadd


<

div data-link-category=”article”>

Utställning

“Jag följer solen. Solrosor i konsten 1889-2024”

Artipelag, Värmdö

Visas till 1/5 -25.

 Kan solrosen göra en utställning? Ute i sommargrönskan på Värmdö spänner Artipelag över en lättsam konsthistorisk båge enbart genom bilder av solrosor. Målade, skulpterade, fotograferade. Ett hundratal verk av ett trettiotal konstnärer visas, många bekanta namn från Carl Larsson och Hilding Linnqvist till Lena Cronqvist och Anselm Kiefer.
 "Jag följer solen. "Solrosor i konsten 1889-2024" kramar förvisso motivet så gott det går med främst intressant konst, men utställningstanken framstår ändå som ganska udda och enkelspårig. Dessutom gör upprepningen av ett sådant romantiserat motiv övermättnaden är nära förestående Men vad säger blommorna på bilderna egentligen?
  <div class="slideshow  slideshow--body" role="region" aria-label="Bildspel">
<div class="slideshow__items">

   <div class="slideshow__item" role="group" aria-label="">
    <figure class="slideshow__figure">
     <div class="slideshow__image" data-fullscreen-src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/2694b1ab-46f3-42e3-8c1a-a5ccdb3f4f74.jpeg?output-quality=80&downsize=2800:*" data-image-class="picture__img picture__img--fullheight">

 <div class="picture picture--with-bg lazy-image" style="padding-bottom:56.25%">
   <noscript>
     <img class="picture__img picture__img--fullheight" src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/2694b1ab-46f3-42e3-8c1a-a5ccdb3f4f74.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C734:413&output-quality=80" srcset="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/2694b1ab-46f3-42e3-8c1a-a5ccdb3f4f74.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C770:434&output-quality=80 770w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/2694b1ab-46f3-42e3-8c1a-a5ccdb3f4f74.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1010:569&output-quality=80 1010w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/2694b1ab-46f3-42e3-8c1a-a5ccdb3f4f74.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1540:867&output-quality=60 1540w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/2694b1ab-46f3-42e3-8c1a-a5ccdb3f4f74.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C2020:1137&output-quality=60 2020w" sizes="(min-width: 1340px) 1010px, (min-width: 1100px) calc(100vw - 330px), 100vw" alt="Carl Larssons "17 years" (1902)."/>

   </noscript>
 </div>

      <span class="slideshow__counter">Bild 1 av 2</span>
     </div>

Foto: Foto: Tord Lund/Thielska Galleriet

    </figure>
   </div>


   <div class="slideshow__item" role="group" aria-label="">
    <figure class="slideshow__figure">
     <div class="slideshow__image" data-fullscreen-src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7213218a-9cdc-4907-b14a-5f545b66d13a.jpeg?output-quality=80&downsize=2800:*" data-image-class="picture__img picture__img--fullheight">

 <div class="picture picture--with-bg lazy-image" style="padding-bottom:56.25%">
   <noscript>
     <img class="picture__img picture__img--fullheight" src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7213218a-9cdc-4907-b14a-5f545b66d13a.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1010:569&output-quality=80" srcset="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7213218a-9cdc-4907-b14a-5f545b66d13a.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C770:434&output-quality=80 770w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7213218a-9cdc-4907-b14a-5f545b66d13a.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1010:569&output-quality=80 1010w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7213218a-9cdc-4907-b14a-5f545b66d13a.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1540:867&output-quality=60 1540w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/7213218a-9cdc-4907-b14a-5f545b66d13a.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C2020:1137&output-quality=60 2020w" sizes="(min-width: 1340px) 1010px, (min-width: 1100px) calc(100vw - 330px), 100vw" alt="Anna Bjergers "ABM-23-021", Giant" (2023)."/>

   </noscript>
 </div>

      <span class="slideshow__counter">Bild 2 av 2</span>
     </div>

Foto: Anders Sune Berg/Galleri Bo Bjerggaard

    </figure>
   </div>

</div> <button type="button" class="ds-btn ds-btn--primary ds-btn--transparent ds-btn--medium  ds-btn--icon-only   slideshow__close" aria-label="Stäng bildspel">
   <i class="ds-icon ds-icon--sprite ds-icon--close" aria-hidden="true">
<svg><use xlink:href="#ds-close"/></svg>

 </button> <nav class="slideshow__controls" role="group" aria-label="Bläddra i bildspel">

 <button type="button" class="ds-btn ds-btn--primary ds-btn--outline ds-btn--small  ds-btn--icon-only   slideshow__arrow slideshow__arrow--back" aria-label="Föregående">
   <i class="ds-icon ds-icon--sprite ds-icon--arrow_back" aria-hidden="true">
<svg><use xlink:href="#ds-arrow_back"/></svg>

 </button> <button type="button" class="ds-btn ds-btn--primary ds-btn--outline ds-btn--small  ds-btn--icon-only   slideshow__arrow slideshow__arrow--forward" aria-label="Nästa">
   <i class="ds-icon ds-icon--sprite ds-icon--arrow_forward" aria-hidden="true">
<svg><use xlink:href="#ds-arrow_forward"/></svg>

 </button>


 </nav>
 <strong>Väggtexter förklarar</strong> att solrosen i de äldre verken symboliserar kristen tro och trohet inom familjen, som i Carl Larssons "17 år", med porträttet av dottern Suzanne på framgrenen. Medan blomman som Andy Warhol innehar på ett fotografi av Steve Wood ges queer betydelser i katalogen.
 Utställningens yngre konstnärer har annars helt enkelt fascinerats av solrosens uttrycksfulla färg och form. Här är Anna Bjergers sympatiska studier av solrosens huvud och stjälk i bläck och olja utsökta exempel. Den rinnande färgen verkar fortfarande fuktig.
 Tal R förfinar kronbladen runt deras solroskroppar till briljanta mönsterkanter. I hans enorma stilleben framträder kransarna elegant mot de svagt mättade bakgrunderna. Medan Klara Kristalovas ensamma människoblomma i brons helt har absorberat mörkret. Båda bär ekon av folkkonstens okonstnärliga uttryck. Och av stark empati, nästan en identifikation med växten. Här spårar jag ett underliggande tema som för mig blir utställningens arv.
  <div class="slideshow  slideshow--body" role="region" aria-label="Bildspel">
<div class="slideshow__items">

   <div class="slideshow__item" role="group" aria-label="">
    <figure class="slideshow__figure">
     <div class="slideshow__image" data-fullscreen-src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/29121c90-470b-4e0c-9af2-c2afed6bbf0c.jpeg?output-quality=80&downsize=2800:*" data-image-class="picture__img picture__img--fullheight">

 <div class="picture picture--with-bg lazy-image" style="padding-bottom:56.25%">
   <noscript>
     <img class="picture__img picture__img--fullheight" src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/29121c90-470b-4e0c-9af2-c2afed6bbf0c.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1010:569&output-quality=80" srcset="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/29121c90-470b-4e0c-9af2-c2afed6bbf0c.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C770:434&output-quality=80 770w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/29121c90-470b-4e0c-9af2-c2afed6bbf0c.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1010:569&output-quality=80 1010w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/29121c90-470b-4e0c-9af2-c2afed6bbf0c.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1540:867&output-quality=60 1540w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/29121c90-470b-4e0c-9af2-c2afed6bbf0c.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C2020:1137&output-quality=60 2020w" sizes="(min-width: 1340px) 1010px, (min-width: 1100px) calc(100vw - 330px), 100vw" alt="Tal R:s "Untitled Flowers" (2021)."/>

   </noscript>
 </div>

      <span class="slideshow__counter">Bild 1 av 3</span>
     </div>

Foto: Anders Sune Berg/Galleri Bo Bjerggaard

    </figure>
   </div>


   <div class="slideshow__item" role="group" aria-label="">
    <figure class="slideshow__figure">
     <div class="slideshow__image" data-fullscreen-src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/e945cc1c-5928-4e10-8e89-ba0f7475d344.jpeg?output-quality=80&downsize=2800:*" data-image-class="picture__img picture__img--fullheight">

 <div class="picture picture--with-bg lazy-image" style="padding-bottom:56.25%">
   <noscript>
     <img class="picture__img picture__img--fullheight" src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/e945cc1c-5928-4e10-8e89-ba0f7475d344.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1010:569&output-quality=80" srcset="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/e945cc1c-5928-4e10-8e89-ba0f7475d344.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C770:434&output-quality=80 770w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/e945cc1c-5928-4e10-8e89-ba0f7475d344.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1010:569&output-quality=80 1010w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/e945cc1c-5928-4e10-8e89-ba0f7475d344.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1540:867&output-quality=60 1540w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/e945cc1c-5928-4e10-8e89-ba0f7475d344.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C2020:1137&output-quality=60 2020w" sizes="(min-width: 1340px) 1010px, (min-width: 1100px) calc(100vw - 330px), 100vw" alt="Gerry Johanssons "199402207" (1994)."/>

   </noscript>
 </div>

      <span class="slideshow__counter">Bild 2 av 3</span>
     </div>

Foto: Gerry Johansson

    </figure>
   </div>


   <div class="slideshow__item" role="group" aria-label="">
    <figure class="slideshow__figure">
     <div class="slideshow__image" data-fullscreen-src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/23acd1db-6a19-4550-a508-3be18d507283.jpeg?output-quality=80&downsize=2800:*" data-image-class="picture__img picture__img--fullheight">

 <div class="picture picture--with-bg lazy-image" style="padding-bottom:56.25%">
   <noscript>
     <img class="picture__img picture__img--fullheight" src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/23acd1db-6a19-4550-a508-3be18d507283.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1010:569&output-quality=80" srcset="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/23acd1db-6a19-4550-a508-3be18d507283.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C770:434&output-quality=80 770w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/23acd1db-6a19-4550-a508-3be18d507283.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1010:569&output-quality=80 1010w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/23acd1db-6a19-4550-a508-3be18d507283.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C1540:867&output-quality=60 1540w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/23acd1db-6a19-4550-a508-3be18d507283.jpeg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C2020:1137&output-quality=60 2020w" sizes="(min-width: 1340px) 1010px, (min-width: 1100px) calc(100vw - 330px), 100vw" alt="Clara Gesang-Gottowts "Sunflowers-II" (2021)."/>

   </noscript>
 </div>

      <span class="slideshow__counter">Bild 3 av 3</span>
     </div>

Foto: Nora Bencivenni/Galleri Magnus Karlsson

    </figure>
   </div>

</div> <button type="button" class="ds-btn ds-btn--primary ds-btn--transparent ds-btn--medium  ds-btn--icon-only   slideshow__close" aria-label="Stäng bildspel">
   <i class="ds-icon ds-icon--sprite ds-icon--close" aria-hidden="true">
<svg><use xlink:href="#ds-close"/></svg>

 </button> <nav class="slideshow__controls" role="group" aria-label="Bläddra i bildspel">

 <button type="button" class="ds-btn ds-btn--primary ds-btn--outline ds-btn--small  ds-btn--icon-only   slideshow__arrow slideshow__arrow--back" aria-label="Föregående">
   <i class="ds-icon ds-icon--sprite ds-icon--arrow_back" aria-hidden="true">
<svg><use xlink:href="#ds-arrow_back"/></svg>

 </button> <button type="button" class="ds-btn ds-btn--primary ds-btn--outline ds-btn--small  ds-btn--icon-only   slideshow__arrow slideshow__arrow--forward" aria-label="Nästa">
   <i class="ds-icon ds-icon--sprite ds-icon--arrow_forward" aria-hidden="true">
<svg><use xlink:href="#ds-arrow_forward"/></svg>

 </button>


 </nav>
 <strong>Som i</strong> Emil Noldes målning där en naken kvinna ligger och tittar på en solros, som om det vore hennes likhet. Och Gerry Johansson fotograferar uttorkade solrosor så att de framstår som humaniserade, mot ett landskap på vintern. Grafiska sugrör, avbildade på ålderns höst. Medan den finska fotografen Elina Brotherus står mitt i solrosfältet. Hon låtsas själv vara en blomma, men den gula plastpåsen hon har dragit ner över huvudet ger fotografiet en oroväckande tvetydighet.
 Transience blommar för fullt i Clara Gesang-Gottowts svit av skimrande målningar. Speciellt där hon har gnuggat runt med tunn brungrå oljefärg på duken så att bara skuggor av solrosor dyker upp. Så att målningen visar frånvaron av färgprakt.
 Van Goghs solrosor, motivets själva ursprung, finns inte alls på Artipelag, föga förvånande med tanke på hur hett eftertraktade dessa dussin bevarade målningar är. Detta inkluderar inte de som avbildas i "Imagine Van Gogh", en så kallad uppslukande upplevelse som visas parallellt i museets Artbox.
 <div class="picture picture--placeholder" style="padding-bottom:66.6667%">
    <img class="picture__img" src="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/9c87e39d-95cc-44d2-98c9-5669adb599d3.jpeg?interpolation=lanczos-none&downsize=520:*&output-quality=80" srcset="https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/9c87e39d-95cc-44d2-98c9-5669adb599d3.jpeg?interpolation=lanczos-none&downsize=520:*&output-quality=80 520w, https://static.bonniernews.se/gcs/bilder/dn-mly/9c87e39d-95cc-44d2-98c9-5669adb599d3.jpeg?interpolation=lanczos-none&downsize=1040:*&output-quality=60 1040w" sizes="520px" alt=""Imagine Van Gogh", an immersive experience shown in Artipelag's Artbox."/>

 </div>

Foto: Laurence Labat

 <strong>Det är faktiskt</strong> det är inte mer än ett avancerat bildspel, där sekvenser av kraftigt förstorade delar av Van Goghs målningar omsluter och sköljer över betraktaren från väggar och golv. Ackompanjerad av klassiska toner, utan någon röd tråd.
 Anpassad till publiken som det antyder, men konstens inneboende kraft är här fluffigt utspädd till sockervadd.
 <em>Läs mer</em> <em>text av Magnus Bons</em> 
 <em>läs mer om</em> <em>konst</em>

Lämna ett svar