Nytt utjämningssystem blir dyrt för Stockholms läns kommuner


I tisdags fick civilminister Erik Slottner (KD) slutbetänkandet från riksdagens utjämningsutskott. Kommittén har genomfört en bred översyn av det kommunala ekonomiska utjämningssystemet och lämnar flera förslag till förändringar.
För Stockholms stad innebär förslaget 1,6 miljarder kronor i ökade kostnader för utjämningssystemet. Förra året betalade staden in drygt sex miljarder kronor.
– Självklart ska vi ha ett väl fungerande utjämningssystem för hela Sverige. Problemet är att staten drar sig tillbaka och lägger ansvaret på väldigt få kommuner. Det blir skevt, säger Stockholmsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Det är 12 av 290 kommuner som föreslås betala in pengar i systemet. Nio av dem finns i Stockholms län.

4688e9f1 58c2 4ba8 b4e6 5c00cd04709f

Foto: Ali Lorestani

– I stort sett alla kommuner i länet har ökade kostnader. Det vore trevligt om staten gick in och tog ansvar, säger Karin Wanngård.
Enligt Lidingö kommunalråd Daniel Källenfors har Utjämningsnämnden misslyckats totalt i två av sina uppdrag: att verka för tillväxt och att motsätta sig skattehöjningar.
– Varför ska vi organisera arbetsplatser och tillväxt när vi ska betala mycket pengar som går till spillo i andra kommuner? Det förstör förtroendet för systemet, säger han.
Kommunens ekonomi utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner trots att det finns stora skillnader i finanskraft, befolknings- och åldersstruktur, hur tätt eller glest befolkningen bor och andra faktorer som påverkar kommunernas och regionernas ekonomi.
– Jag förstår att det finns en bred samsyn om att det behövs en långtgående kommunalekonomisk utjämning för att vi ska få en god och jämlik välfärd i hela landet. Samtidigt är det viktigt att systemet skapar sunda incitament för arbete med effektivitet och tillväxt, säger Erik Slottner i ett pressmeddelande.

Lidingö är en av de nio kommuner i Stockholms län som kommer att betala mer i det nya utjämningssystemet.

Foto: Roger Turesson

De som får ett negativt utfall är socioekonomiskt starka kommuner med stor befolkning och tät bebyggd struktur. Det innebär bland annat att kommunerna i Stockholms län kommer att komma sämre ut än i dag. I detta län påpekar Utjämningsnämnden att 17 av 26 kommuner fortfarande är nettobidragstagare i systemet.

Kommunen med störst bidrag i inkomstutjämningskategorin ligger Eda i Värmland. Det största negativa resultatet är Danderyd.
Gotland är den region som totalt sett får störst bidrag från inkomstutjämnings- och omställningsposter med 8 636 kronor per invånare. Stockholm, som är den enda regionen som betalar in i systemet, bidrar med 1 285 kronor per invånare.
Innan regeringen tar ställning till kommitténs förslag ska de skickas ut på remiss.

Fakta.Dessa kommuner ska betala

I Stockholms län:

Danderyd

Lidingö

Nacke

Sollentuna

Solna

Stockholm

Sundbyberg

Täby

Vaxholm

I Västra Götaland:

Mölndal

I Skåne:

Ficka

Velinge

Källa: Utjämningsnämnden

Läs mer: DN Debatt. “Så säkerställer vi en jämlik och god välfärd i hela landet”

Lämna ett svar