Mindre andel biodrivmedel i svenska fordon


I början av året sänktes reduktionsplikten, det vill säga kraven på att blanda biobränslen i bensin och diesel. Nu gäller 6 procent bensin och diesel och 3,5 procent fotogen.

Det är något som har lett till ett ökat koldioxidutsläpp från bensin och diesel under första kvartalet i år, enligt branschorganisationen Drivkraft Sverige.
I den nya rapporten “Omställningsbarometern” konstaterar de att andelen hållbara biobränslen utgjorde 13,2 procent av bränsleleveranserna första kvartalet 2024, vilket är en halvering jämfört med motsvarande period 2023.
– Vi är inte riktigt förvånade. Man visste att regeringen skulle sänka reduktionsplikten och då sänks ambitionen med inblandningen av bensin och diesel, säger Viktor Gunnarsson som är ansvarig för konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige
Låg inblandning av biobränslen i bensin och diesel stod för nästan fem procent av bränsleleveranserna under första kvartalet 2024, vilket är en minskning från de cirka 21,5 procent som registrerades för samma period 2023.
– Lågt engagemang kan köras i vanliga bensin- och dieselmotorer och är ett snabbt spår i omställningen så att vem som helst kan tanka biobränsle. De högblandade bränslena kräver att bilarna är certifierade för det, förklarar Viktor Gunnarsson.
Andelen rena eller högblandade biobränslen ökade från 6,3 till 8,4 procent under samma period. Ökningen är bland annat kopplad till mer frekvent användning av den förnybara syntetiska dieseln HVO100 och denna typ av bränsle berörs inte av reduktionsskyldigheten.
– Det visar att det är många företag och hushåll som ändå vill försöka ersätta fossilet, och det är bra.

Viktor Gunnarsson, ansvarig för Konkurrenskraft.

Foto: David Thunander

Viktor Gunnarsson menar att framtiden är oviss men spår en fortsatt nedgång av biobränslen.
– Vi har mycket hopp om politiken då inblandningen är beroende av styrmedel. Nu pausas nedsättningsplikten till sex procent under mandatperioden och då vet ingen hur det kommer att se ut.

En ljusning, enligt Viktor Gunnarsson, är att elektrifieringen tickar på, även om han tror att den bromsas upp till följd av att diesel och bensin blir billigare. I slutet av 2023 var 6 procent av den svenska flottan elbilar och Trafikverket spår en ökning till 10 procent 2026.
– Enligt vår bedömning innebär förändringarna sedan årsskiftet att de fossila koldioxidutsläppen har ökat med ca. 24 procent första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande tid 2023, trots ökningen av rena och höginblandade biobränslen, säger Viktor Gunnarsson.

Biobränslen och rapporten

Biobränslen är fordonsbränslen som framställs av förnybar biomassa. Idag används bland annat tallolja, raps, djurrester och matolja. I gruppen ingår bland annat etanol, biogas, FAME och HVO.

Övergångsbarometern är framtagen av Drivkraft Sverige, branschorganisationen för bränsle-, drivmedels- och laddoperatörsbranschen. Industrin omfattar cirka 2 700 energistationer och 6 raffinaderier.

Statistiken bygger på en månatlig totalundersökning, Måbra, som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Brännoljor och flygbränslen ingår inte i statistiken.

Läs mer: Sveriges utsläpp minskar långsammare

Lämna ett svar