UPPROP: Sverige kan bli måltavla i krig47bb28c8 be01 4c63 a12d ad9d8139fc70

För femte året i rad, den 12 juli, uppmanas UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning att vädja till regeringen att underteckna FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Varför har vi valt 12 juli? Den här dagen 2019 höll utrikesminister Margot Wallström en presskonferens. Det kan tyckas vara en rutinhändelse, men när Sveriges moderna historia skrivs kan dagen tillmätas stor symbolisk betydelse. För det markerar en offentlig start på en process som på fyra år har förvandlat Sverige från en respekterad förkämpe för kärnvapennedrustning till en öppen anhängare av kärnvapen. Processen hade dock ett förspel som började nästan i dag två år tidigare.

Den 7 juli 2017 röstade Sverige, som ett av få europeiska länder, i FN:s generalförsamling för en konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW). Utrikesminister Margot Wallström, som deltog i FN-förhandlingarna, lovade att Sverige skulle fullgöra uppdraget och skriva under konventionen. Men ett hemligt brev från USA:s dåvarande försvarsminister, som hotade Sverige med repressalier om Sverige stödde konventionen, gjorde att Sverige istället valde att utreda frågan. Ett och ett halvt år senare, den 12 juli 2019, meddelade Wallström att Sverige inte skulle gå med i konventet tills vidare. Samtidigt underströk hon att Sverige inte skulle överge sitt internationellt erkända arbete för kärnvapennedrustning. Tvärtom. Landet skulle fortsätta att arbeta outtröttligt för avskaffandet av kärnvapen, bland annat genom sitt orubbliga stöd för 1970 års fördrag om nedrustning och icke-spridning (NPT), såväl som sitt deltagande som observatör vid de kommande TPNW statspartsmötena.

Sverige deltog i TPNW:s första partimöte i juni 2022. Då tog det stopp. Den 5 juli 2022 fick Sverige status som officiellt inbjuden medlem i kärnvapenalliansen Nato. I samband med detta överlämnade dåvarande utrikesminister Ann Linde ett brev till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Där stod det att “Sverige accepterar Natos förhållningssätt till försvar och säkerhet, inklusive kärnvapnens avgörande roll, och avser att fullt ut delta i Natos militära struktur och försvarsplaneringsprocesser”. Sverige gav därmed ett oreserverat “ja” till kärnvapen.

Hur gick det? det “orubbliga” stödet för NPT? Idag håller Sverige på att vända ryggen åt detta globala nedrustnings- och icke-spridningsavtal. Sverige har verkligen öppnat dörren för kärnvapen i Sverige genom ett försvarsavtal med USA som ratificerades den 18 juni i år – det så kallade Defense Cooperation Agreement (DCA). Detta avtal ger den amerikanska militären tillstånd att etablera 17 av Sveriges helt oberoende militäranläggningar på svensk mark. Enligt avtalet nekas Sverige tillgång till det som görs och förvaras på dessa anläggningar. Sverige kan inte heller kontrollera vad som transporteras i luften, på vattnet eller på vägarna. Eftersom Sverige inte har ingått något avtal med USA om att kärnvapen inte får föras in i eller förvaras i landet finns det inget som hindrar att Sverige inom en snar framtid blir ett värdland för kärnvapenmissiler. Men vi kommer inte att få reda på det. Inte heller en potentiellt fientlig kärnvapenmakt. I ett kritiskt läge skulle denna kunna välja att ta det osäkra för det säkra, trycka på en knapp och utplåna landet Sverige och alla dess invånare.

Från att ha varit en internationellt respekterad förkämpe för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen kan Sverige – efter eget val – reduceras till att bli ett mål i ett kommande krig, ett krig som löper stor risk att bli ett kärnvapenkrig. Vi måste protestera mot detta!

Vi fortsätter attt kräva att Sverige tar upp kampen för vår framtid.

Vi fortsätter att kräva att regeringen undertecknar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen!

Thordis Samuelsson, Folkets kampanj mot kärnkraft & kärnvapen

Bo Forsberg, ordförande i Föreningen Kristen Humanism

Lotta Sjöström Becker, ordförande för Kristna Fredsrörelsen

Susanne Gerstenberg Mariavall, generalsekreterare Kvinnor för fred

Christa Claesson, abbedissa, Jesu Moder Marias kloster

Kerstin Bergeå, Svenska Freds- och Skiljedomsförbundet

Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska läkare mot kärnvapen

Fredrika Gårdfeldt, ordförande Svenska präster och pastorer mot kärnvapen Ulrika Mars, Vännersällskapet, kväkare, tillförordnad representant

KG Hammar fd ärkebiskop

Thage G. Peterson, teolog. Tidigare talman i Sveriges riksdag

Lämna ett svar