S vill stoppa vinstintresset i veterinärbranschen30376483 2705 482c 8a6e 2f59c68b94d5

DN har berättat om den dyra veterinärvården och hur kostnaderna skjutit i höjden den senaste tiden. Det har rönt stort intresse, men överklagandena av kostnaderna har funnits i flera år, konstaterar Anna-Caren Sätherberg som menar att marknaden inte fungerar som den ska.
Det finns stora prisskillnader inom Sverige där djursjukhus ofta har betydligt högre priser än fristående veterinärer. Men Sätherberg påpekar att skillnaderna mellan Sverige och andra europeiska länder är ännu större.

Socialdemokraterna har därför flera förslag som de hoppas ska kunna komma åt de skenande kostnaderna. En av dem är att stoppa vinstintresset och här syftar de på ett par andra europeiska länder.
– I Frankrike får djursjukvården inte drivas i vinstsyfte och veterinärer ska vara majoritetsägare av klinker, säger Sätherberg.
Även i Tyskland vinster begränsas av en särskild myndighet, en federal veterinärkammare.
– Det sätter taxorna för veterinärerna, säger Sätherberg.
Socialdemokraterna vill också se en större tydlighet när det kommer till priser. Det är annars något som många djurägare har kritiserat – att det är svårt att i förväg veta vad olika insatser kommer att kosta.
– Pristransparens fungerar inte i dag. Klinikerna måste kunna ge en prisuppgift, säger Sätherberg.
Försäkringsbolagen kritiseras också för att göra det svårt för djurägare att göra jämförelser mellan dem.
– Vi måste få bättre jämförelseverktyg – bolagen behöver bli tydligare med vad som ingår i försäkringen, säger Sätherberg.

Slutligen överväga hon och Socialdemokraterna att även de privata veterinärerna och inte bara distriktsveterinärerna, ska se till att det finns beredskap i hela landet.
Men ytterst riktar sig kritiken mot en marknad som Socialdemokraterna anser har misslyckats.
– Att ha ett husdjur börjar bli en klassfråga. Det måste bli mer ordning och reda på den här marknaden, säger Sätherberg.
Läs mer: “Debatten är irrelevant”
Läs mer: “Dyr djurvård riskerar att orsaka fler sjuka djur”

Lämna ett svar