Det ska vara tryggt att åldras i Örebro kommun – hufvudstadsbladet


Det här är ett debattinlägg.Författarna är ansvariga för åsikterna.

Det ska vara tryggt att åldras i Örebro kommun.  Den politiska majoriteten har visionen att förbättra vård och omsorg genom en långsiktig, hållbar och ansvarsfull politik.

Öppna bilden i helskärmsläge

Bild: Janerik Henriksson/TT

Svar

… på debattartikeln från Kristdemokraterna den 12 maj.

Det är bra att Kristdemokraterna vill diskutera äldreomsorgen i Örebro. Vi i den politiska majoriteten – Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet – är fast beslutna att steg för steg utveckla och förbättra vården för örebroarna. Det är utmärkt om fler sällskap vill vara med på den resan. Men det ska genomföras genom en ansvarsfull politik där ekonomin och nämndens budget är ramen för prioriteringar och nya satsningar. För att lyckas med detta krävs en helhet och en ansvarsfull politik där kraven i lagstiftningen, ekonomin och nämndens budget är ramarna för prioriteringar och nya satsningar.

Annons

Svårigheten att rekrytera till offentlig sektor är en utmaning som Örebro kommun delar med hela Sverige. Vi vill möta utmaningen genom kompetenshöjande insatser för vår personal i form av bland annat sjuksköterskeutbildningar och språkstärkande utbildningar samt genom utbildningsinsatser för timanställda. Samtidigt är vi glada över att alla platser till höstens kurser på Vård- och omsorgshögskolan är fyllda.

Annons

Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare idag och i framtiden.

När vi understryker vikten av att alla anställda, oavsett kön, erbjuds heltid inom vård- och omsorgsområdet, är det för att vi ser det som en självklarhet att du ska kunna leva på din lön. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare idag och i framtiden. För att våra medarbetare ska tycka att det är attraktivt att fortsätta arbeta inom hemtjänst och långtidsboende arbetar vi aktivt med att flytta fokus till kärnuppdraget vård och omsorg. Genom att använda digitala lösningar kan vi förbättra vårdupplevelsen och underlätta de äldres kontakt med anhöriga och vänner, samtidigt som vi stärker personalens arbetsmiljö. Med dessa investeringar förbättrar vi både arbetsmiljön för våra anställda och kvaliteten för våra seniorer – samtidigt som vi frigör resurser för att göra fler investeringar.

För oss handlar det om att skapa äldreomsorg och ett Örebro som inte bara handlar om vård, utan också om att ge våra äldre ett liv fyllt av mening, glädje och gemenskap. Här är samverkan med civilsamhället, både i staden och på landsbygden, avgörande för att motverka ensamhet. Visionen är att öppna upp fler matsalar och mötesplatser för att fler seniorer ska få möjlighet att träffas och umgås. Det är regelbundna möten med det kommunala pensionärsrådet. De välbesökta mötesplatserna för seniorer har haft utökade program under både vår, sommar och höst. Under sommaren kommer utflykterna att anpassas efter de som har störst behov. Här kommer det också att finnas möjlighet till möten över generationsgränserna då sommarjobbande unga sommarjobbar med verksamheten.

Annons

Annons

Med start i år har även ett utvecklingsarbete för dagverksamheten påbörjats. Det ska ge fler människor möjlighet till gemenskap, sällskap, stöd och hjälp, men också rehabilitering och socialt umgänge. Under 2024 och 2025 vill vi prioritera fler trygghetsboenden i Örebro vilket ger möjlighet till mer sällskap för de som önskar det då det finns möjlighet till gemensamma måltider och sociala ytor. Genom dessa investeringar förbättrar vi arbetsmiljön för våra anställda, höjer kvaliteten på våra seniorer och frigör resurser för fler investeringar.

Det ska vara tryggt att åldras i Örebro kommun. Den politiska majoriteten har visionen att förbättra vård och omsorg genom en långsiktig, hållbar och ansvarsfull politik.

Mattias Ottosson (S)

ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Anna-Karin Kumlin (M)

vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Jessika Edetun Falk (C)

ledamot och gruppledare i vård- och omsorgsnämnden

Lämna ett svar