Tullar på kinesiska elbilar kan ge dyrare pris.ef11a99b 9e3b 4597 ab0d be773b6366a1

EU-kommissionen har länge hotat med att införa strafftullar, så kallade utjämningstullar, på elbilar som tillverkas i Kina och exporteras till EU.
Orsaken är de statliga subventionerna som tillverkarna får, vilket enligt kommissionen innebär illojal konkurrens på elbilsmarknaden i Europa.
Nu är hotet verkställt. Imorgon, torsdag, tas det formella beslutet och på fredag ​​träder det i kraft.

Tullarna som införda är provisoriska. Om de ska bli permanenta måste EU fatta beslut senast i början av november.
– Men effekten blir densamma. Ett slutgiltigt beslut kan dock ge ytterligare en signal om att det är en långsiktig politik från EU:s sida så att företag fattar andra strategiska beslut, säger Per Altenberg, handelsstrateg på Kommerskollegium.
Det innebär att biltillverkarna måste betala tullarna från och med fredag. De kan till och med tvingas betala retroaktiv tull för bilar som importerats sedan den sjunde mars i år, men kommissionen har ännu inte fattat något beslut om det.
Tullarna varierar från BYD, som ska betala 17,4 procent i utjämningsavgift till Saic, som ska betala hela 37,6 procent. Geely, som äger Volvo Cars, ska betala 19,9 procent i utjämningstull.
– Alla dessa bilar tillverkas i Kina och exporteras till EU, säger Altenberg.
Det är tullar som läggs till den “ordinarie” tullen på 10 procent för importerade bilar. Den enskilt högsta tullen blir därför 47,6 procent.
Kina har meddelat att det kommer att finnas motåtgärder, bland annat mot import av europeiska jordbruksprodukter. Ändå anser EU-kommissionen att tullarna behövs för att skydda europeiska producenter från den snedvridning av konkurrensen som de tror att subventionerna leder till.
– Kommissionens bedömning är att de inte skadar i dag, men att de kan skada europeiska producentintressen i framtiden, säger Altenberg.

Flera EU-länder har varit minst sagt skeptiska till beslutet. Det gäller framför allt Tyskland, men även Sverige och Ungern har ogillat planerna.
Och Handelskammaren har sin vision klar.
– Dessa subventioner snedvrider absolut handeln. Men det som kommissionen inte har tagit tillräcklig hänsyn till tycker vi är det som kallas unionens intresse, säger Altenberg.
Det betyder konsumentintresse för att få billigare elbilar, vilket i sin tur kan hjälpa till med den gröna omställningen. Inte heller kommissionen har, enligt Handelskammaren, tagit tillräcklig hänsyn till risken för motåtgärder.
Per Altenberg påpekar också att det inte i första hand är europeiska tillverkare som gynnas av tullarna. Istället blir det producenter i andra delar av världen som ser en möjlighet att producera för och sälja till EU.
– Den här typen av åtgärder är ofta ineffektiva när det gäller att gynna den egna industrin. När konkurrensförhållandena förändras för att missgynna kinesisktillverkade bilar tar andra exportörer över och tar den marknadsandelen istället, säger Altenberg.
Läs mer: Är Sverige redo för nästa Kinachock?
Läs mer: Bilarna ska konkurrera på lika villkor.

Lämna ett svar